Konuk Yazar

Fuat GÖKHANSULTAN TAMAM HALİFE KİM ?

Çok şükür Allah bu günleri hepimize gösterdi. Demokrasi trenine 10 yıl önce bindik, son durak Osmanlı’da inicez. Bir ucumuz Trablusgarp’ta bir ucumuz Viyana kapılarında, Anadolu’ya sıkışıp kalmaktan kurtulacağız, yalnız imparatorluğu halifelik gücüyle yönetmek gerekli.
İstanbul Çamlıca tepesine 6 minareli caminin projesi hazır, yakında Allah’ın izniyle temeli atılacak, ben isim olarak Emine Sultan’ı çok münasip görürüm. Emine hanım Arap olduğundan kökeni peygamber efendimizin sülalesinden gelme olasılığı vardır, malum olduğu üzere şahısların kendi adlarına yaptırdığı camilerin ancak bir minareli olabileceği birden fazla minareli camiler ancak padişahların ve sultanların isimlerini taşıyabilirlerdi, ancak onunda kolayı var, Osmanlıların son döneminden padişah Vahdettin halife Abdulmecid Efendi olmuştu, malum demokrasilerde çare tükenmez.
Ona da Amerikalı uzmanlar çare buldular II Abdülhamid Hanın 4 ncü kuşak vali ahtı Abdülhamit Osmanoğlu siyasete atılacağını açıkladı, bunun anlamı Osmanlı ruhunu canlandırıp, tüm Müslüman Ortadoğunun hâkimi olarak halifeliğini ilan etmek, Topkapı Sarayında mukaddes emanetler Osmanoğullarını bekliyor. Bizim hariciye nazırı Davutoğlu Londra büyükelçiliğimizde 60 Osmanlı hanedanını toplayıp yemek ziyafetinde hava durumunu konuşmadılar herhalde.
Davut Yıldızı her ne kadar Museviliğin simgesiyse de, İbrahim Alehisselam’dan mirastır. Veziriazamlığa layıktır, yalnız 600 yılık Osmanlı da 43 veziriazamın kellesi uçurulmuştur, ama onlar açgözlü hırsız kişilerde, arkalarında Amerika gibi eşkıyalıktan gelme toplum yoktu… Şen ve esen kalın…