Konuk Yazar

Ruşen FuatOSMANLI HAYALPERESTLİĞİ
Hayal etmek güzeldir, insan hayal ettiği müddetçe yaşar. Ancak hayalperest kişinin erişemeyeceği, gerçekleştirmesi imkânsızı hayal etmesi ki, insanı mutsuzluğa götürür. Bizim (AKP) Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticilerinin düştüğü duruma düşürür. Biz Türkler göçebe ve bilek gücüne dayalı Trablusgarp’tan, Viyana kapılarına kadar ganimet ve toprak edinmekle övünen 600 yıllık padişahlık ve halifelikle cihat eylemiyle bugünde aynısını yaşar. Hayalperestliğiyle ne dost sınır komşumu ne de dünyada destek bulabileceğimiz bir ülke kaldı. 12 yılda yazık oldu bizlere.
Osmanlılığın harp, harem, saray entrikacılığının yanında kardeşini boğdurmak, kardeşini, evladını, veziriazam(başbakan) kellesini uçurtmaktan başka hiçbir özelliği almayan bir dikta rejimi olduğunun farkında değiller ya da farkındalar yetiştikleri çevre, aldıkları eğitimi anlamalarına mani.
Cumhuriyet rejimine kavuşmasaydık bugün kayıkçı yamağı, tornacı çırağı, çoban, yeniçerilikten ileri bir işi olamayacaklar, özel uçak, Mercedes makam arabaları, köşkler, tüm devlet imkânlarını rüyalarında dahi göremezlerdi. Yatıp kalkıp Atatürk’e dua edeceklerine her türlü nankörlüğü deva görüyorlar.
Cumhuriyetimiz 90 yaşında, Ülke’miz insanını yüzde 70 i uyanamadı, gelişmiş ülkelerde o meşhur Afyon’u yutturan yöneticileri buldu. Sen sağ ben selamet.
Hoşçakalın....