Turgut Çamer

‘DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ…’Değerli okurlarım, devletler önceleri baskıya dayanan despotik bir anlayışla yönetilmekteydi. Bu anlayışa son vermek amacıyla 10 Aralık 1948 tarihinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Paris’te toplandı ve BM İnsan Hakları Komisyonu’nun 30 maddelik “İnsan Hakları Evrensel Bildirisi” kabul edildi. Oturumda, SSCB delegesi çekimser kalmış, Güney Afrika Birliği ve Suudi Arabistan dışında kalan ülkelerin oylarıyla bildiri kabul edilmiştir.
Bildirinin imzalanmasında, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra devletlerin, ‘bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması’ konusunda birleşmesi etkili olmuştur.
Bildirinin imzalandığı 10 Aralık,Dünya İnsan Hakları Günü” olarak kutlanır.
***
           *Dünya İnsan Hakları Günü’nün 65. Yıl dönümünde ülkemizin durumunu gözünüzün önüne getirerek, salt 30 maddenin başlıklarını size sunup içeriğine ulaşmanızı öneririm.
MADDE 1 – Özgür, Onur ve Haklarda Eşit Doğma
                         2 – Ayrımcılık Yasağı
                         3 – Yaşama, Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı
                         4 – Kölelik ve Kulluk Yasağı 
                          5 – İşkence Yasağı
                          6 – Hukuk Önünde Kişiliğin Tanınması Hakkı
                          7 – Hukuk Önünde Eşitlik
                          8 – Yargı Yerlerine Başvuru Hakkı
                          9 – Keyfi Yakalama, Tutuklama ve Sürgün Yasağı
                          10 – Hakça ve Açıkça Yargılanma Hakkı
                          11 – Suçsuz Sayılma, Suç ve Cezanın Yasallığı
                          12 – Özel Yaşam, Aile ve Konut Dokunulmazlığı
                          13 – Seyahat, Yerleşme ve Ülkeden Ayrılma Hakkı
                          14 – Sığınma Hakkı
                          15 – Uyrukluk Hakkı
                          16 – Evlenme ve Aile Kurma Hakkı ve Ailenin Korunması
                          17 – Mülkiyet Hakkı
                          18 – Düşünce ve Anlatım Özgürlüğü Hakkı
                          19 – Görüş ve Anlatım Özgürlüğü Hakkı
                          20 – Toplanma ve Dernek Özgürlüğü Hakkı
                          21- Ülke Yönetimine Katılma ve Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı
                          22 – Sosyal Güvenlik Hakkı ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Gerçekleştirilmesi Hakkı
                          23 – Çalışma, Hakça Çalışma Koşulları ve Hakça Ücret ve Sendika Hakları
                          24 – Dinlenme, Boş Zaman, Ücretli İzin Hakları
                          25 – Yeterli Yaşam Düzeyi Hakkı ve Ana ve Çocukların Özel Korunma Hakkı
                          26 – Eğitim Hakkı
                          27 – Kültürel Yaşama Katılma Hakkı
                          28 – Hak ve Özgürlüklerin Gerçekleştiği Sosyal ve Uluslararası Düzen Hakkı
                          29 – Bireyin Ödevleri ve Hakların Sınırlanması Koşulları
                          30 – Hakların Yok Edilmesini Amaçlayan Etkinlik ve Eylemlerin Yasaklanması
                                                           ***
            Sevgili Çanakkale OLAY okurları, Cemaat – AKP Kavgasının alevlendiği şu ‘bavullu’..(!) mücadele günlerinde, Türkiye’miz hukuk düzeni sıralamasında 97 ülke arasında 76’ncı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM)’de en çok tazminat ödemeye mahkum edilen ülke. Bu gidişle tazminat ödemede rekor kıracak gibiyiz.. Ülkem adına yanılmayı çok arzu ederim.
            *Mustafa BALBAY’IN tahliyesi, keyfi tutuklamalar yapan Özel Yetkili Mahkemelere unutamayacakları ‘okkalı’ bir ders niteliğindedir..  AKP Döneminde uluslararası hukuk ihlali içeren bu tür tutuklamalar İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİNE aykırı olduğu için tüm sanıklar derhal serbest bırakılmalıdır.
SÖZÜN ÖZÜ BALBAY’DAN: İNSAN HAKLAMALARI GÜNLERİ’ SONA ERMELİDİR... MERHABA ÖZGÜRLÜK...