Hakan Şahintürk

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM NEDEN GEREKLİÇocukların doğumundan 6 yaşına kadar olan süre en hızlı gelişim ve değişim gösterdiği dönemdir. Özellikle beyin yapısı ve fonksiyonlarının üçte ikilik bölümü 0-4 yaş arasında tamamlanmaktadır. Gelişim psikologları çocukların gelişimini dört ayrı alanda incelemişlerdir.
1.Dil gelişimi
2. İnce motor gelişimi ( El becerileri )
3. Kaba motor gelişimi ( Bedensel beceriler,yürüme koşma v. s)
4.Sosyal gelişim.
Gelişimin tümünü düşündüğümüzde gelişim alanlarının birbirlerini etkilediğini görmekteyiz. Dil gelişiminin gecikmede olduğu bir çocuğun kendini ifade etmede sıkıntı yaşayacağı düşünüldüğünde sosyal gelişiminin de olumsuz etkileneceği aşikardır. Çatal kaşıkla yemek yeme konusunda zorluk yaşayan bir çocuğun  beslenmesinde sorunlar ortaya çıkacaktır.
Okul öncesi eğitim programları hazırlanırken çocuğun yukarıdaki gelişim alanlarına olumlu katkıları olacak ve ilköğretime hazır duruma gelmesini sağlayacak hedef davranışların gelişmesi amaçlanır. Literatürde okulöncesi eğitime başlama yaşının 2-4 yaş olduğu söylenir. Bu durum ülkemizde okullaşma oranı düşünüldüğünde ilköğretimden önce 1 yıl anaokulu eğitiminin yeterli olduğu kanısıyla genellikle çocuklar 5.yaşta anaokuluna gönderilmektedir.
Okul öncesi eğitim çocukları sadece ilköğretime mi hazırlar ? Elbette ki değil. Çocuğun ilerideki yaşam dönemlerine olumlu etkileri olabilecek tüm faktörlerin gelişimine katkıda bulunur. Nedir bu faktörler?
Zekanın gelişmesi.
Beslenme alışkanlıklarının değişimi.
Sosyal ve duygusal gelişim.
Paylaşmayı öğrenme.
Daha olumlu ebeveyn çocuk ilişkisi.
Yetişkinlikte kendine yeten bireyler olabilme.
Ülkemizde okul öncesi çağ nüfusunun okullaşma oranının hala % 45 – 46 arasında olması düşünülmesi gereken önemli bir husustur. Kırsal kesimde ya da sosyo ekonomik düzeyi  uygun olmayan bölgelerdeki çocuklar okul öncesi eğitim alamamaktadırlar. Bu durum yukarıda belirttiğim gelişim alanlarını olumsuz etkilediği için çocukların ilköğretimde ve sonraki eğitim dönemlerine uyum sağlamaları zor olmaktadır.
Okul öncesi eğitimin başka bir önemi ise eğitim öğretim ortamında bulunan çocukta görülebilecek psikolojik yada fiziksel bir sorunun öğretmenler yada uzmanlar tarafından kolay farkedilip müdahale edilme şansının olmasına karşın eğitim almayan bir çocukta böyle bir durumun ailesi tarafından farkedilmesi çok zor olabilmektedir.
Uzun lafın kısası çocuklarımızın kendileri için birşeyler yapabiliyor olabilmelerinin ilk adımı okul öncesi eğitimden geçmektedir.
Yeni yılın herkese iyilikler getirmesi dileklerimle.