Hakan Şahintürk

ÇOCUĞUM KİTAP OKUMUYOR NE YAPMALIYIM?İnsanoğlunun alışkanlıklarını değiştirmesi, yeni tutumlar edinmesi zor bir durumdur. Yeni alışkanlıkların kazanılması çevreyle etkileşim ve motivasyon yoluyla olur. Çocuğu düşündüğümüzde en yakın çevresinde, okul öncesinde anne babası, okul döneminde arkadaşları ve öğretmeni bulunmaktadır. Anne babaların çocuklarının olumlu alışkanlıklar kazanması aşamasında yaşam tarzlarını ev içerisindeki rol model kimliklerini ve iletişim yöntemlerini sık gözden geçirmeleri kaçınılmaz bir görevdir.
Anne ve babaların çocuklarının zekâlarıyla ilgili kaygıları süregelen bir durumdur. Zekanın geliştirilmesi için de şaklabanların yeni ürettiği bilim dışı yöntemlerle uygulanan sözde eğitim programlarına çocuklarını gönderip kendilerini rahatlatma yolunu seçen ebeveynlerin sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. Popüler kültürün bir ürünü olan ‘Hap yap para kazan’ mantığı çocuk istismarında da karşımıza çıkmaktadır.
Bilinmelidir ki insanları diğer canlılardan ayıran en önemli özellik düşebilmesidir. Bu yeteneğin gelişebilmesi yeni bir şeyler üretilebilmesinin tek yolu öğrenmek, bunun en kolay yolu da okuyarak öğrenmektir. Gallius `Kitaplar sessiz öğretmenlerdir’ der. Çocuğun yaşadıklarını sorgulaması, kendi hayatını yönetebilmesi için öğrenmesi ve soyut düşünebilmesi gerekmez mi?
Kitabın hayatımızdaki yerini alan siber teknoloji kitabın öğretici misyonunu aldı gibi gözükse de ekrandan okunan ile sayfaların çevrilerek okunan ve öğrenilen bilginin kalıcılığı arasında dağlar kadar farklıdır. Çocuk psikolojisinde önemli bir yeri olan bibliyoterapi de bireylere problemlerini çözmede veya kendilerini daha iyi tanıyıp anlamalarında edebiyat eserlerinden yararlanma olarak tanımlanabilir.
Peki çocuğun kitap okuma alışkanlığına katkıda bulunabilmek için neler yapılmalı?
Evde mutlaka bir kitaplık bulundurmalı ve bütün aile bireylerinin bu kitaplığa kolayca ulaşabileceği bir mekânda olmalı. Çocuğun yaş dönemine uygun kitaplarla işe başlamalı, okul öncesi dönemde resimli hikâye kitapları tercih edilmeli. Eve mutlaka günlük gazete alınmalı. Gidilebiliyorsa kitap fuarlarına çocukla beraber gidilmeli. Çocuğun kitap okuma davranışı manevi ödüllerle pekiştirilmeli. Okul gazetesine katkıda bulunabilecek hikâyeler yazmasına teşvik edilmeli. Evde mutlaka sessiz zaman oluşturarak kitap okuma saatleri düzenlenmeli.
Tüm bunların yanında her yaş döneminde çocuklarımıza ve bize başucu kitabı olabilecek birkaç kitap önerisiyle yazımı bitirmek istiyorum.
Martı- Richard Bach, Şeker Portakalı, Küçük Prens, Suç ve Ceza, Sefiller, Uçurtma avcısı, Monte Kristo Kontu, Şu Çılgın Türkler, Nutuk, İhtiyar Balıkçı ve Deniz, Tutunamayanlar, Böyle Buyurdu Zerdüşt, İletişim Çatışmaları ve Empati, Küçük Şeyler, Ladesçi, Şimdiki Çocuklar Bir Harika, Zübük.
Sağlıklı günler dileklerimle….