Hakan Şahintürk

KARİYER PLANLAMASIMaslow’ un dediği gibi her insan ihtiyaçlarını bir hiyerarşik sıraya dizer. Hiyerarşinin en üstünde yer alan “Saygınlık ve itibar” bireyin yaşamında istediği ancak herkesin hayal ettiği gibi gideremediği  bir ihtiyaçtır. Saygınlık ve itibarın genellikle para ile edinilebildiği günümüzde, gençlerin kendi hayatlarına yön verme noktasında doyum alacakları bir meslek yerine yorulmadan çok para kazanacakları mesleklere yönelimleri sosyal değişimin doğal bir sonucudur.
Günümüz iş piyasasında değişim o kadar hızlı ki 15 yıl önce popüler olan meslekler artık yok olmaya, unutulmaya başladı bile. Üretim ve hizmet sektöründeki dinamikler her geçen gün yeni meslek guruplarının ortaya çıkmasına ve bu mesleklerin uzmanlarının yetiştirilmesine olanak sağlıyor.
LYS sonuçlarının açıklanmasıyla kariyer planlaması yapmak zorunda olan öğrenciler ve anne babalar da çocukları için haklı olarak gelecek kaygısı yaşanmakta.  Acaba puanım hangi bölüme yeter, hangi bölümden mezun olursam kolay iş bulurum gibi sorular bu süreçte kafaları en çok meşgul eden düşünceler. 
Uzmanlaşmak için elbette o mesleğin yükseköğrenim programından mezun olmak gerekiyor ancak benim bu konuda öğrenci arkadaşlara birkaç önerim olacak. Öncelikle genç arkadaşların kendilerine şu soruları sorması gerçekçi amaçlarla hayata adım atmalarına katkı sağlayacağını düşünüyorum.
Piyasa koşullarındaki değişimlere ayak uydurabilecek yetkinliklere sahip misiniz ya da kazanabilecek misiniz ?
Seçeceğiniz yükseköğrenim programının yetiştirdiği uzmanlık ya da meslek sizin için ne kadar anlamlı?
Bu meslek bana kendimi geliştirme fırsatı verecek mi ?
Fark yaratabilecek miyim?
Kariyer planlamasının üç ayrı anahtarı vardır. Varlıklar, hedefler ve piyasa gerçekleri. Varlıklar, bireyin sahip olduğu yetenek ve yetkinlikler, hedefler yakın, orta ve uzak vadeli planlar, piyasa koşulları ise işgücü dinamiklerinin kapısını açar.
Yetkinlik dediklerimiz yaşadığımız yüzyılda işverenler ve insan kaynakları uzmanları tarafından şu becerileri kapsamakta; dijital çağ okuryazarlığı, eleştirisel düşünme ve problem çözme, iletişim, yaşam boyu öğrenme, kişisel yönetim, işbirlikçi çalışma ve liderlik, yaratıcık, sosyal sorumluluk, kültürel gelişim ve çevre farkındalığı, girişimcilik, küresel vatandaşlık.
Bireysel gelişimin çok önemsendiği iş gücü piyasalarında, genç arkadaşların hangi mesleği seçerse seçsin bu değişime ve gelişime ayak uydurmak zorunda olduklarını içselleştirmeleri kaçınılmazdır. Gitmek istedikleri yükseköğrenim programından mezun olmadan  her fırsatta kendilerine değer katmanın gerekliliğini şimdiden düşünmelidirler.
Gençlere özetin özeti olarak şu tavsiyede bulunmak istiyorum; ne iş yaparsanız yapın, dürüst, çalışkan, net ve samimi oldukça hayat size güzellikleri verecektir.