Turgut Çamer

CUMHURBAŞKANI            Değerli okurlarım, 17 gün sonra Cumhurbaşkanımızı seçmek için sandık başına gideceğiz. Seçeceğimiz kişinin yemin metnini ve görevlerini sandığa gidene değin bir kez daha okumanızı öneririm.. Doğru tercih yapmanızı sağlamak, ülkemizin geleceği-rejimi adına dikkatinizi bu yaşamsal konuya çekiyorum. Amacım ‘sağlıklı duyunuz’ ile karar vermenize yardımcı olmaktır.
                                                           ***
            Cumhurbaşkanı, görevine başlarken TBMM’de aşağıdaki şekilde yemin eder:
            Türkiye Cumhuriyeti  Anayasası Madde 103
“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi TARAFSIZLIKLA yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma, Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine ant içerim.”
            Cumhurbaşkanı Görev ve Yetkileri:
            Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 104
            “Cumhurbaşkanı Devleti başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.”
            Bu amaçlarla Anayasanın ilgili maddelerinde gösterilen şartlara uyarak yapacağı görev ve kullanacağı yetkiler şunlardır:
            a) Yasama ile ilgili olanlar – (7)
            b) Yürütme alanına ilişkin olanlar – (18)
            c) Yargı ile ilgili olanlar – (7)
            * (Anayasa kitapçığından Cumhurbaşkanının 32 adet olan görev ve yetkilerini lütfen okuyunuz…)
                                                           ***
            Sevgili Çanakkale OLAY okurları, okuduğunuzda göreceksiniz ki Cumhurbaşkanı adeta her şeyden sorumlu ama SORUMSUZ!.. İmzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamıyor. Cumhurbaşkanı ancak ‘vatana ihanetten’ dolayı suçlandırılabilir.
            *10 Ağustos sandığına gittiğinizde düşünün; adeta Cumhurbaşkanlığı yeminine sadık kalmayacağını, ‘tarafsız olmayacağını’ haykıran Tayyip Bey’i mi?.. Yoksa ‘sorumlu bir tarafsızlıkla’ Cumhurbaşkanlığı görevini yapacağını söyleyen Ekmel Bey’i mi tercih etmek gerekir. Takdir sizin! Benim tercihim ise yemine sadık kalacak izlenimi veren EKMEL BEY’DİR…
* Şeker Bayramınız Kutlu Olsun.