Turgut Çamer

SİYASETİN MATEMATİĞİ!        Değerli okurlarım, CHP’nin Olağanüstü Kurultay’ından sonra da “CHP sağda mı, solda mı, ortada mı?..” Yoksa “Ortanın solunda mı, veya “Sağında mı?..” Ya da “Sosyal Demokrat bir parti mi..” soruları yine havada uçuşmaya başladı!
Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN önderliğinde; Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin devamı olarak 9 Eylül 1923 tarihinde kurulan CHP’nin ‘ideolojik hattı’ bunca yıl sonra (91 yıl) hala tartışma konusu!?. Oysa partinin siyasal ilkeleri ve değerleri bellidir; CHP, çoğulcu ve katılımcı demokrasi değerlerine ve insan haklarına dayanan, gücünü de halktan alan, çağdaş demokratik sol bir siyasal kuruluştur.
Programındaki anlamlarıyla “Cumhuriyetçilik”, “Milliyetçilik”, Halkçılık”, Devletçilik”, Laiklik”, Devrimcilik”gibi siyasal ilkeleri ve “ALTI OK”lubayrağı vardır.
Gelin, bu sorulara yanıt aramaya başlamadan önce “Siyasetin Matematiğinden” söz edelim. Bu matematik ne menem bir şeymiş! Çünkü yukarıdaki sorulara doğru yanıt verebilmek için sanırım konuyu az da olsa irdelememiz gerekecek.. Söz konusu irdelemeden sonra da 2014 Türkiye’sinin fotoğrafına bakıp, CHP’nin ‘Halk İktidarını’ nasıl kurabileceğine ilişkin önerilerimizi ortaya koyabiliriz…
***
            Halk arasında “iki kere iki, dört eder” sözcüğü siyasetin matematiğinde sayısallıktan öte; nitelikli-örgütlü sayısallığı ifade eder. Nitekim,“iki kere iki, her zaman dört etmez” şeklindeki ifadelerde ‘matematiğin’ günlük yaşamımızda ne denli etkili olduğunu gösteren önemli örneklemelerdir. Günümüzde siyasette gücü ifade edenin niteliksel değil, sayısal matematik üstünlük olduğunu; yaşadığımız AKP İktidarında ne yazık ki görüyoruz.
            Eğer “demokrasi çoğunluğun iktidarı” ise niçin ezici çoğunlukta olan emekçiler-köylüler-topraksızlar-yoksullar-geziciler, iktidara gelemiyor? Çünkü ezici çoğunlukta olanlar emeklerine, evrensel insan haklarına sahip çıkma adına; nitelikli (örgütlü) çoğunluk olamadılar! Hiç kuşkusuz, ayni zamanda siyaset matematiğinde sayısallığı, anlamlı ve de önemli kılan; onun NİTELİĞİDİR.
                                                                       ***
            2014 Türkiye’si
            2002 Kasımından bu yana iktidarda olan AKP’nin Türkiye fotoğrafında bir çok parametreler ele alınabilir, ancak ben yalnızca üçünü vereceğim ve fotoğraf netleşecek!
            1 – 2002 sonunda Türkiye’nin iç borcu “155.2 Milyar TL iken 2014 Mayısında “412.4 Milyar TL.”
-2002 sonunda dış borç 129.6 Milyar Dolardı. 2014 Mayıs sonu itibariyle “386.8 Milyar Dolar” oldu.
-2002’de Özel Sektörün dış borcu “43 Milyar Dolardı.” 2014 Mayıs sonunda “265 Milyar Dolara çıktı.
Özetle; Türkiye’nin 2002’de iç ve dış borcu 222 Milyar Dolar iken 2014’de 581Milyar Dolara tırmandı.
2– İş kazalarında (İş cinayetlerinde) Avrupa’da 1’nci, Dünya’da 3’ncüyüz.
3 – Trafik kazalarında; kaza ve ölüm oranında Avrupa’da 1’nci, Dünya’da 2’nciyiz.
*(Başka parametrelere bakmaya gerek var mı..?)
***
Böyle bir Türkiye fotoğrafından ülkeyi kurtarmak başta ana muhalefet partisi CHP’nin temel görevidir…. Olağanüstü Kurultay bitmiştir.. Kişisel-köksüz ayrılıkları ve kişisel beklentileri bir kenara bırakma vaktidir. Haziran 2015’e 9 ay kalmıştır. YSK sandık gününden 75 gün öncesinden Seçim Takvimini açıklayacaktır. Demek ki 7 aylık çok yoğun bir çalışma dönemi vardır.
Nacizane Öneriler;
Seçim Kazanmanın Beş Önemli Faktörü
1 - Partinin siyasal kimliği, 2 - Diğer partilerden farkı, 3 - Partinin temel mesajları, 4 - Partinin görüntüsü, 5 - Örgütlerinin çalışması.
(Propaganda Teknikleri ve Seçim Pratiklerini yerinde kullanan parti avantaj sağlar.)
Seçim propagandalarında “seçmen profilinin” doğru belirlenmesinin önemi büyüktür. Dolayısıyla, seçim bölgesine göre seçmen profiline göre “temel mesajı” belirleyerek bunu sıkça tekrarlamak gerekir.
Temel mesaj; CHP’nin büyük tezleriyle yöre ya da bölgenin en önemli beklentilerini içeren, hedefi de “ortalama seçmen” olan mesajdır.
*CHP Evrensel İnsanlık değerlerine bağlı kalacağına ve bağımsızlığını sağlamayı amaçladığına göre SOL BİR PARTİDİR.. Sol Partiler de “Program Partisi” olarak tanınırlar.
- Programında; “nitelikli bir toplum için eğitimde fırsat eşitliği” uygulayacağını ertelenmez bir hedef olarak kabul ettiğini vurgulamalıdır.
- “Emeğin onuru üzerine yükselen demokratik bir çalışma yaşamı ile ekonomik demokrasiye” yönelik reformları gerçekleştireceği sözünü vermelidir.
- Toplum mühendislerinin “Yeni Türkiye”, “2023 Hedefi” vb. masallarına karşı; “Rant düzenini değiştireceğini” yüksek sesle haykırmalıdır.
- Amerikan yazılım ve data firması “Sun Microsytems”in sabıkalı-şaibeli yazılım programı kesinlikle terk edilmeli ki; son 8 seçimdir süregelen ‘oy hırsızlığının’ önüne geçilebilsin!!! Muhalefet partileri her türlü engellemeyi yaparak SEÇSİS yerine eski sistemle seçimlerin yapılmasını sağlamalıdırlar.
- CHP kimliğini tanımlarken  “KEMALİST CUMHURİYETÇİ SOL-SOSYAL DEMOKRAT” bir parti olduğunu vurgulamalıdır. Bu yapılırken ayni zamanda “Dünya’da; sağ ve sol’un” nasıl oluştuğu, tarihsel çıkış noktaları kitlelere anlatılmalıdır.
*CHP’NİN 91. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN..92. YILINDA HALK İKTİDARI YOLUNDA BAŞARILAR DİLERİM…