Hakan Şahintürk

OKUL FOBİSİFobi yani korkunun alışkanlığı insanda nasıl oluşur? İnsan korku duygusunu tek başına öğrenebilir mi? Birey doğduğundan itibaren duyguları öğrenmeye başlar. Korku da bir duygu olduğuna göre yaşantıyla öğrenilir. Okulun çocuk üzerinde bir korku faktörü olması nasıl ortaya çıkar ?
 
Korkuların oluşmasında kalıtımsal ve yapısal etkenlerden çok, yaşantısal deneyimlerin etkisi ağır basar. Çocuk ailede okul öncesi dönemde gelişimsel anlamda desteklenmeyip, sürekli aşırı korumacı bir tutumla büyütüldüyse ilk aileden ayrılma yaşam deneyimi olan okula başlama sürecinde terk edilme korkusunu yaşamaya başlar.  Korkuyla beraber fizyolojik tepkimelerin görülmesi olağandır. Baş ağrısı, huysuzluk, öfke nöbetleri, karın ağrısı, bunlardan bazılarıdır.
 
Çocuğun anneden ayrı kalmasıyla ona ve kendisine bir şey olacağı endişesini taşır. Bu durum onun okula uyum sürecini geciktirebilir. Kaygılı ve endişeli çocuk okulda arkadaşları ve öğretmeniyle iletişim sorunu yaşayabilir, bu durum da okula gitmek istememesini tetikler.
 
Korkuların yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmanın en güzel yolu korkularla yüzleşmek olarak bilinir. Çocuğun terk edilme korkusunu azaltabilmek için öncelikle hep beraber okul ziyareti yapılıp, öğrenim göreceği sınıfın gösterilmesi ve öğretmeniyle tanışılması en uygun yollardan biri olacaktır.
 
Eğer kaygılı bir anne babaysanız kaygınız okula başlayacak çocuğunuza bulaşacaktır. Çocuğunuzun yaşadığı duyguları anlamak ona bu konuda samimi davranmak karşılıklı güveni arttıracaktır. Okula gitmek istemeyen çocuğunuzun bu isteğine karşı, sabırlı ve tutarlı olmak çözümü kolaylaştıracaktır. Okula gitmek istemeyen çocuğunuzun bu isteğine ancak bir defa izin verebilirsiniz ancak tavizkar tutumunuz onun olumsuz davranışlarını pekiştirecektir. Çocuğun sabah okula hazırlık sürecinde isteksiz davranması nedeniyle yavaş hareket etmesi mümkündür, bu durumda çantasını hazırlamasına, giysilerini hızlı giymesine yardımcı olmak zorunluluk algısını arttıracaktır. Çocuğun okula devam etmesi konusunda manevi ödüllendirilmesi de ayrı bir yöntem olabilir.
 
Çocuğun okula gitmek istememesi ile tepkilerinin çekilmez bir hale gelmesi durumunda ise okul rehberlik servisinden ya da başka bir uzmandan yardım almak uygun olacaktır.