Hakan Şahintürk

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BELİRTİLERİUzun bir okul yaşamına ilk adımların atıldığı günler herbirimiz için farklı heyecanların yaşandığı günlerdir. Anne-baba için, özenle yetiştirdikleri biricik evlatlarının büyümeye başlamasını gözlemledikleri yeni bir yaşantıya geçiş iken, evin miniği için pek çok şeye uyum sağlaması gereken ve çok şey öğrenmesi ve öğrendiğini de göstermesi gereken yepyeni insanlarla tanıştığı yepyeni bir ortam demektir.

Okuma-yazma gibi ciddi becerilerin geliştirildiği dönem olan ilkokul dönemi ile birlikte, o güne kadar pek de gündemde olmayan bazı sorun alanları öğrenme güçlüğüolarak karşımıza çıkmaya başlar. Her çocuk mutlaka öğrenir. Ama aynı zamanlarda aynı şekillerde değil. Herbirimizin öğrenme kapasiteleri farklı olduğu gibi, öğrenme sitilleri de birbirinden farklı olabilir. Bu farklılıklar okulda öğrenilmesi gereken konularda sorun yaşanmasına neden olabilir.  Bu nedenle riskli çocukların ilkokula başlamadan , öğrenme güçlüğü açısından okul öncesi dönemde dikkatle izlenmesi gerekir.

Öğrenme güçlüğü veya öğrenme bozuklukları ilkokula başlayınca genellikle ortaya çıkar. Ancak,okul öncesi dönemde erken belirtiler  gösterirler. Bu çocukların (riskli çocuklar) öğrenme bozukluğu açısından değerlendirilmesi, erken müdahale ve kolay yol almak açısından önem taşır. Öğrenme güçlüğü için erken tanı konulduğu ve yardım alındığı oranda çocuklar yaşıtlarına yetişebilmekte, gerçek potansiyellerini gösterebilmektedirler.

Öğrenme güçlüğü açısından erken belirtileri farkedebilmek için erken yaşta gelişimsel bazı özellikleri mutlaka iyi gözlemlemek gerekir.  
 
- Konuşmada gecikme var ise,
- Sözcük bulmada, isimlendirmede güçlük yaşanıyor ise,,
- Sözcük dağarcığı yaşına uygun değilse,
- Telaffuz sorunları yaşanıyorsa,
- Temel sözcükleri karıştırıyor ise, (gelmek , yemek,vermek gibi),
- Konuşurken hecelerin yerini değiştiriyorsa, 
- Sözlü yönergeleri dinleme ve izlemede güçlük yaşanıyorsa ,
- Harf-ses ilişkisini öğrenmede güçlük çekiliyorsa,
- Kafiyeli sözcüklerde güçlük yaşanıyorsa,
- Sayı, harf,renk kavramlarını öğrenmede güçlük yaşanıyorsa,
- Geometrik şekilleri çizmede güçlük varsa,
- Dikkat ve konsantrasyon güçlükleri yaşanıyorsa,
- Yön karıştırıyorsa, 
- Rutini izlemekte güçlük çekiliyorsa,
- Yaşıtlarıyla ilişki kurmakta-sürdürmekte güçlük yaşanıyorsa,
- Zaman ve mekan sorunları yaşanıyorsa,
- El tercihi net olarak gerçekleşmemişse,
- Kalemi hatalı tutuyorsa,
- Bisiklet kullanmak ,ip atlamak, topu takip etmek gibi koordinasyon gerektiren etkinliklerde zorluk yaşanıyosa ,
- Plan yapmakta güçlük çekiyorsa,
- Düşünmeden harekete geçiyorsa,
- Sakarlık, kazalar sık oluyorsa, 
Çocuğunuz öğrenme güçlüğü ve öğrenme bozukluğu açısıdan risk grubunda demektir. Bir uzman ile işbirliğine girmek için harekete geçmek gerekir. Bu konuda bir uzman desteği alınmadığında okul ortamında öğrenme sorunlarına, duygusal, sosyal ve davranış sorunlarının eşlik etme olasılığının yükseldiği göz ardı edilmemelidir. 

Çocuğunuzda yukarıda sayılan belirtilerden varsa, uzmanlar tarafından öğrenme güçlüğü yönünden değerlendirilmesi yapılarak, olası bir sorunun erken tespiti ve uygun programlar oluşturulması çocuğun gelişimi için önemli bir müdahale olacaktır.
 
Sağlıklı günler dileklerimle.