Konuk Yazar

“Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?”Eylül 2012 Çan Ağı Dağı İşletmesi Kapasite Arttırım ÇEDin-de30.000 ton/gün çarpı yediyıl (2.000 gün),(cevher içeren kaya) artı 20.000 ton/gün çarpı yediyıl(2.000 gün),(ekonomik olmayan kaya)=100.000.000 ton toprak ve kayanın öğütülmesi veya yer değiştirileceği kameraların önünde açıklanmıştır.                                                                                       
 
Çan Ağı Dağı otuz köyümüzün temiz içme suyu kaynağıdır. Çan Ağı Dağı, Çan İlçe Merkezimizdeki tatlı su çeşmelerininAksu Pınarıdır.                                                 
 
Çan Ağı Dağı,Ciğer Gölü yatağıyla,milyonlarca yıllık FOSİL Kütüphanesidir. Çan Ağı Dağı, endemik Kazdağı Göknarının,en düşük rakımda (500 metre) çoğalıp üreyebildiği özel alandır.
 
Çan Ağı Dağı, “Dünya Gözüyle”, mutlaka görülmesi gereken bir Yeryüzü Cennetidir. Çan Ağı Dağının doğu ve batı uçlarına SİYANÜR HAVUZU projeleri yayınlanmıştır. Çan Ağı Dağı; en son 18 Mart 1953 te kırılan ve 240 Yurttaşımızın canına malolan, kuzey-güney doğrultuda Etili-Yenice fay hattı ile doğu-batı doğrultusundaki Kuzey Anadolu Fayının Gönen-Kestanbol-Tuzla fay hattının KESİŞME noktasındadır. Çan Ağı Dağı doğu ucunda şifalı Bardakçılar Ilıcası bulunmaktadır.
 
Bardakçılar Ilıcasının sadece elli metre önünde,MTA,750 metrelik sondajla,73 derece  sıcaklıkta, 96 litre/saniye su bulmuştur. Bu büyüklükteki sıcak su,Çan ilçesinin tamamını ısıtabilir,Vadi Termal Turizm Cenneti olabilir, çevresindeki onlarca Köyün yoksul insanlarına yüzlerce SERA olabilecek iken… Çan Bardakçılardaki 96 litre/saniye sıcak su Kanada-Toronto Borsasına bağlı Siyanürcü Altın Madeni firmasına tam otuz yıllığına REHİN verilmiştir. Çan Ağı Dağımızdan,Çanakkale İlimizin en büyük iki akarsuyu DOĞMAKTADIR.(Kocabaş Çayı; Çan ve Biga Ovalarını sulayarak,Karabiga’da Marmara Denizine dökülen, Karamenderes Çayı,Bayramiç,Ezine,Kumkale Ovalarını sulayarak Ege Denizine dökülen) Türkiye meyvesinin beşte birinin üretildiği,Bayramiç’in dokuz köyünü kapsyan Derekolu Vadisinin uygun iklimini sağlayan Çan Ağı Dağıdır. Meyve Cennetimiz Lapseki’nin temiz hava,temiz su,uygun iklim koşulları kaynağı Dumanlı Dağı’dır. Kayın ve meşe ormanlarıyla YAĞIŞI hep üzerine ve çevresine çeker.                                                
 
Hiçbir işlem yapmadan, doğrudan avucunuzla su içebileceğiniz tek barajımız Lapseki-Bayramdere Barajımızın berrak,lezzetli suları,Dumanlı Dağı kayın ormanlarından gelmektedir. Lapseki İlçemize bağlı üç belde ve onbir köyümüzün binlerce dekar meyve bahçelerini sulayan Umurbey Barajımızın suları           Dumanlı Dağının meşe ormanlarından beslenen Kocaçay’dan gelmektedir. Ve bu eşsiz CENNET Dumanlı Dağı,üç ayrı siyanürcü altınmadeni şirketine ‘’’EMANET’’’ edilmiştir.
 
Lapseki İlçemizin meyve bahçeleri, siyanürün açığa çıkaracağı zehirli ağır metallerin yanı sıra, termik santrallar belasıyla da karşı karşıyadır. Biga-Karabiga belde merkezinden-Lapseki-Adatepe köyü-Alpagut altı sahiline kadar, şimdilik açıklanan dokuz adet,ithal kömüre dayalı termik santralların toplam kapasitesi,yaklaşık 14.000 MW/yıldır.
 
Yılda 40 milyon ton kömür yakılıp,10 milyon ton radyosyonlu kül açığa bırakılacaktır.Bacalarından çıkacak zehirin miktarı ve etkileme alanı “meçhul”dür. Bu kirli ve dışa bağımlı “KALORİFERCİLİK” et, süt, yem ve buğday ambarı Biga Ovamızla,Lapseki Meyve Cennetimizin BAŞININ BELASI’dır. Türkiyenin yıllık elektirik tüketimi yaklaşık 40.000 MW. tır. Eşsiz güzellikteki coğrafyamızın bize armağanı, rüzgar ve güneş cenneti Çanakkalemiz’de, 20.000 MW. Elektirik, bu BEDAVA kaynağımızdan üretilebilir. Ayvacık-Tuzla gibi birçok termal kaynaklarımız da CABASI. Çanakkale şehir merkezimiz ve etrafıyla beraber 130.000 insanımızın TEK su kaynağı Atikhisar Barajımızdır. Yumrudağ, Tatargediği, Kayalıdağ, Aladağ, Çatalkaya, Balaban ve Kirazlı Dağları.. Atikhisar Barajımızın su toplama havzalarıdır.                                    
 
Ne yazık ki bu dağlar,boydan boya,şimdilik üç ayrı siyanürcü altın madeni şirketine “TESLİİİİİİM” edilmiştir. Akıl Dışı bu işletme ruhsatları derhal iptal edilmelidir.Yüzelli Milyon Tonlara varan doğa tahribatıyla, tehlikenin, olası katliamın, yavaşlatılmış soykırım projelerinin büyüklüğünün farkında olmayan HEMŞEHRİLERİMİZ, uzman bilim insanlarımızca aydınlatılmalıdır.
 
Kayalıdağdan-Balaban Tepesine, Lapseki-Dumanlıdağ Kayın Ormanlarına, Çan-Ağı Dağı Cennetine, kurumsal ve kitlesel DOĞA gezileri düzenlenmelidir.  “Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine”
 
Kazdağları Direniyor..                                                                                             
 
Sınıf Öğretmeni İbrahim Gül
30 Haziran 2013