Turgut Çamer

OSMANLI’CANIN GÜZELLİĞİ (!)Değerli okurlarım, 17/25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet operasyonlarının bugün 1. Yıldönümü… Ülkemiz gündemini değiştirme adına neler neler yapılıyor, izliyorsunuz!..
17/25 Aralık= TKKK. Açılımı; Tape – Kasa – Kutu – Kol saati değil mi? Öyle.. Ancak, çabuk unutan halkımızın kendi tarihini bilmediğini öne sürerek gündem değiştirme çabası içine giren baş yöneticilere rastlıyoruz. Onlara göre halkımız Osmanlıca öğrense, dedesinin mezar taşını bir okuyabilse tarihini bilecek(!) Bu tür saçma dayatmalarla hem gündem değiştiren hem de dini figürler üzerinden mütedeyyin kesimi etkileyip bir taşla birkaç kuş vurma peşinde olanları artık 12 yıldır tanıyoruz!
Tarih bilmeyen Millet!..AKP yöneticilerine göre; bizler tarihi bildiğimizi sanıyoruz! Bize yalan yanlış şeyler öğretilmiş!
Meleler-Mollalar dönemi eğitimin içine yerleşirse tarihimizi ve dedelerimizin mezar taşlarını okuyabileceğiz(!).. Ve böylece gerçek tarihimizi öğrenmiş olacağız!.. Ve de başımız göğe erecek!!!
***
           *Sarıklı Hoca, medresede ders anlatırken, genç Mollalardan biri parmak kaldırmış:
            “Susadım Hocam!”
            Hoca sinirlenmiş: “Öyle denmez… Derunu ateş-i nar ile püryan idigünden, bir kadeh lebriz ab-ı hoşgüvar, nuş eyleyerek, teskin-i ateş ve bu süret ile iktisab-ı ferah-ı bi-şumar eylemeliyim...” demeliydin…
            -Cahiller gibi susadım, demek olur mu?”
            Aradan zaman geçmiş, bir gün sınıftaki mangaldan sıçrayan bir kıvılcım, gelip Hoca Efendinin sarığının kıvrımına girmiş…
            Genç Molla hemen parmağını kaldırmış:
            “Ey hâce-i bi-misal v’eyüstad-ı zi-kemal, bu şakird-i pür-ihmal, şol veçhile arz-ı hal eyler ki; bu hikmet-i müte’al, nar’ı mangaldan bir şerare-i cevval pertab ile ser-i aliyyü’l alinizdeki iş’al eylemiştir.”
            Hoca, elini sarığına atar atmaz, sarık tutuşur, hemen pencereden fırlatır:
            “Bre mel’un, sarığın tutuştu desene!”
            Genç Molla da: “Aman Hocam, cahiller gibi, yandı, tutuştu denir mi?” demiş.
                                                                                                          ***
            Sevgili Çanakkale OLAY okurları, biliyorsunuz, Osmanlı sarayı Türklüğü küçümsemiş, Türkleri kaba, cahil, akılsız olarak aşağılamıştır. Osmanlılarda en ‘soylu kavim’ Araplardır. Taht uğruna kendi öz çocuklarını, öz kardeşlerini hunharca boğduran-katleden, Müslüman ana babadan doğmamış devşirme dedeler benim ecdadım olamaz! Benim ecdadım Çanakkale Zaferini kazananlardır!..Alın size; Osmanlıcanın ve Osmanlıların güzelliklerinden birer örnek(!)Onların mezar taşlarını okuyamamak bazıları için çok üzücüymüş!..
            *Sizi bilmem, ama; ben o mezar taşlarını OKUMAK İSTEMİYORUM!