Konuk Yazar

Hakemlik zanaat değil, sanattır


Yalçın Demir Klasman (E) Hakemi Gözlemci

Toplum ve bireyler olarak hepimiz çok iyi biliyoruz ki, spor branşlarında cazibe merkezi futbol olgusudur. Futbol`un değişik dallarında görev üstlenen kişiler zanaat değil, sanat icra ediyorlar. Tüm Dünya`da olduğu gibi, ülkemizde de kitleleri peşinden sürükleyen futbolun vazgeçilmez unsurlarından biri de hakemliktir.

Bu girişten hareketle şunları ifade etmek pek mümkün. 1980-1992 yılları arasında Balıkesir`de aday, il, klasman ve milli hakem olarak görev aldım. Dışarıdan bakıldığında futbol hakemliği kolay bir hobi gibi görünür.Oysa hakemlerimiz çok zorlu bir süreçten sonra belli bir yere gelebilir. Diyebilirim ki; bu iş askeri eğitimin bir başka versiyonu. Haftada iki gün zorunlu idman ve kritik toplantısı. Kritiklerde hafta sonu oynanan  maçlarda yapılan hatalar bir, bir değerlendirilir. Dersler sınavlar yapılır. Ayda bir defa Epak çalışmasında federasyon yetkilisinin dersleri izlenir ve sınav yapılır. Hafta içi bu çalışmalara mazeretsiz katılmayanlara kesinlikle hafta sonu maç verilmez.Sezon sonu bir üst klasmana yükselecek hakemler için atletik deneme ve bilgi sınavı zorunludur. Ayrıca, sezon içindeki gözlemci notları, maç adetleri, çıktığı maçların ağırlıkları il hakem kurullarınca değerlendirilir.

Tüm bunlar olurken hakemler arasında ciddi bir kıdem düzeni vardır. Hakemlerin klasman kategorilerine ve lisans numaralarına göre kıdemleri belirlenir. Bu düzende birbirlerine saygılı olma zorunluluğu vardır. Her hakem her yerde hakem arkadaşlarına saygı ve sevgi gösterir. Hakemlerimiz il hakem kurullarına, gözlemci ağabeylerine, futbol kulüplerimizin yönetici, teknik heyeti ve sporcularına son derece nazik ve saygılı davranmak zorundadır. Bu disiplinli çalışmalardan taviz verilmedikçe, başarı kaçınılmazdır. Üst klasmanlara yükselmek bu disiplinli çalışmadan geçer.
 
Balıkesir İlinde hakemlik yaptığım dönemlerde, bölgemizden çok başarılı hakemler yetişti. Oktay Taner, Erdal Güleç, İsmailÇeçen, Nedim Göklü, Aytekin Durmaz, Sabahattin Bitirim, süper ligde, Reşat Çağan, GüvenYontar, Faruk Ükünç, Mehmet Öcal, Nuri Özgüçlü, İlker İncedal, Ahmet Taslacıoğlu, Zeki Filiz, Yaşar Filiz, EnginFiliz, Kahraman Ölçer, Mehmet Baykut, EminKaşıkçı, Kemal Kayral, Mustafa Yapaklar, Asım Karakaya, Muzaffer Kaya, Cumhur Tokat, Kadir Kargın, Ziya Fidan, Bedri Güngördü, Gültekin Durmaz, Ahmet Altıner B ve C klasmanlarında ve bir çoğuda yan klasmanlarda bulunup, Türkiye genelinde görev yaptılar. Bu başarının sırrı,  hakemler arasındaki saygı ve sevgi, disiplin, dayanışma ve çok iyi yöneticilerdir.
 
Böylesi bir başarıyı getiren, 12 yıl aralıksız il hakem komitelerinde başkan, başkan yardımcılığı, hakem atama sorumluluğunu üstlenen, Türk Futbol Hakemliğine bir çok üst düzey hakem kazandıran, hepimizde ayrı ayrı emeği olan Olay Gazetesi Spor Yorumcusu Sayın Cahit Göveren`i saygı ve minnetle anıyorum.