Konuk Yazar

BOŞLUK FELSEFESİ


Hüseyin Çoban Felsefe; soru etrafında durup, her açıdan farklı tanım getirmektir. Bulunduğunuz noktanın dışındakiler sizin için boşluk alanlardır ve empatiyle o boşluğu kapatabilirsiniz.

 

Felsefe bir arayıştır.Felsefe uzun ve kısa süreçler manzumesidir. Felsefe her zaman sorar. İnandığına da sorar ve yorar,  Felsefe sonuç ile ilgilenmez, sonuçların ucu açık kalır. Bulmaya çalışır ama sonuca ulaşıp ulaşmama o kadar önemli değildir. Önemli olan düşündürücü sebepler bulmaktır.

Aristoteles’in koşturduğu yollarda ‘felsefe’ bir arayıştır. Dünyanın niçin yaratıldığını, insanların niçin yaratıldığını, yaratılan her şeyi merak eder. İnsanların aklının alamayacağı o kadar olaylar yaşanıyor ki felsefe de bu olayları çözmeye çalışıyor. Bilimin temeli olan düşünmenin ilk basamağıdır.

``Sonuca ulaşmayacaksa neden felsefe vardır?`` diye bir soru akla gelebilir. Bu sorunun yanıtı şöyledir. Felsefe insanların düşüncesini geliştirmeye, olaylara bakış açısını değiştirmeye, kısacası insanları düşünmeye sevk eder.

Cosmos’un niçin yaratıldığını çok düşündüm. Bilimine güvendiğim araştırmacılara Dünya, yıldızlar niçin yaratıldı diye sordum. Değişik cevaplar aldım fakat verilen cevaplar beni tatmin etmedi. Hala da anlamış değilim. Bu düşünce beni değişik konularda arayışa yönlendirdi. Güneşi, yıldızları, canlıları, dünyayı, ayı, gök yüzünü ve alemi merak eden insanlar yüzünden Fizik Bilimleri ve Uzay Bilimleri doğmuştur. Eğer insanlar gök cisimlerini merak etmeseydi bu gün bu teknolojik gelişmelere sahip olamayabilirdik.

İnsan kendini düşünecek olursa vücut sisteminin çokta mükemmel olmadığını, doğan her insan evladında birçok hatalı organın veya sistemin bulunduğu ve bu sistemin çalışmasında insanın kendisinin katkısının mutlak bulunduğu tanıklık edeceksiniz.

Felsefe bir süreçler bütünüdür. İnsanlar düşünürken gelişir. Yani düşünme esnasında ilerlerler ve o süreçte bilimsel gelişmeler gerçekleşir. Bu açıdan bakacak olursak felsefe bilimin temelini oluşturur diyebiliriz.

Felsefenin asıl hedefi bir şeyi ortaya çıkarmak değil, insanları düşünmeye ve araştırmaya sevk etmektir. Felsefenin bir hedefi vardır ve hedefine ulaşmış olması demek, ortaya çıkacak şeylerin ortamını düşünsel olarak hazırlamaktır.

Yaşadığımız insanlara bakacak olursak; düşünen, araştıran toplumların daha ileriye gittiklerini görürüz. Düşünmeden nasibini almayan, okumayı sevmeyen toplumlar ise hep geride kalmış, teknoloji üreten değil sadece teknoloji tüketen toplum olmuştur. Bu da geri kalmışlığın resmidir diyebiliriz. Buna güzel ülkemizi ve yozlaşmış sistemleri örnek gösterebiliriz.


Felsefeden yararlanmamız; azami ölçüde yararlanmamız gerekiyor. Gerek bireylerin gerekse toplumun ilerleyebilmesi için felsefeyi hayatımıza sokmamız, Düşünmeyi sistemli hale getirmemiz kaçınılmaz bir gerçektir.

 

Boşluk Felsefesi;  hayatta asılı bulunan düşüncelerimizin doğruyu nasıl bulması gerektiği konusunda sorular sormamızı ve tam cevap veremememizi gerekli kılan, gri renkli kişiye ulaşamadığımız, sana göre ve bana göre ile biten cevapların ortak dünya barışına hizmet eden ihmal ettiğimiz hiç sonu gelmeyecek ortak geleceğimiz hakkında yapılabilecek sorular silsilesidir.

Dostça kalın.