Hakan Şahintürk

DERS ÇALIŞMAYI BECEREBİLMEK


Okul başarısını ya da merkezi yerleştirme sınavlarına hazırlık performansını etkileyen en önemli unsur öğrencilerin çalışma alışkanlıklarıdır. Öğrencilerin bu konuda şikayetlerinin başında dikkati toplayamamak gelmektedir. Bu durumun en önemli nedeni kolaya kaçmaktır.

 

 

Dikkatini toparlayamayan ders çalışamaz, ders çalışamayan yapamayacağım kaygısı yaşar, kaygılar da korkulara dönüşür, sonuçlar da hayal kırıklığı olur. Özellikle sınavlara hazırlık sürecinde olan öğrenciler zamanında önlem almadıkları için yani doğru çalışma yöntemleri uygulayamadıkları için kırılma noktası olan aralık ya da ocak ayında “yapacamayağım, bu iş olmayacak “ şeklinde düşüncelerle çalışmaktan vazgeçerler.

Peki ne yapmalı ?

Öncelikle sorunun ne olduğu iyi belirlenmelidir. Dikkat toplayamama sadece ders çalışırken mi yaşanmakta? Başka eylem ve işlerde de dikkat sorunu yaşanmakta mı?

Dikkat sorunu yaşama nedenlerini düşündüğümüzde birçok faktör olduğunu  görmekteyiz.

Tespiti yapılmamış psikolojik sorunlar.

Bireyin kişilik özellikleri.

Geçersiz bahaneler üretmek.

Aşırı kaygı.

Motivasyon eksikliği.

Bilgisayar, tv ve telefon etkeni.

Erteleme alışkanlığı.

Güvensizlik ya da tam tersi gerçekçi olmayan özgüven.

Rekabet koşulları.

Ebeveyn ve çevre beklentileri.

Zihin yorgunluğu.

Bu konuda yapılması gereken ne diye soracak olursak,

Öncelikli olarak amaçların iyi belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçlara da sistematik çalışma alışkanlığı kazanılmadan ulaşılamayacağı sık sık hatırlanmalıdır. Yeterince emek ve zaman harcanılması, sosyal yaşamdan fedakarlık yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

Ders çalışırken dikkati dağıtacak tüm unsurlardan uzak durulmalıdır. Tv, bilgisayar, telefon kapatılmalıdır.

Kişiye özgü öğrenme yöntemi belirlenmelidir. Dinleyerek, yazarak ya da okuyarak vs.

Uyulacak bir yaşam ve ders çalışma planı yapma.

Yeterince dinlenebilme.

Zihni yoran etkinliklerden uzak durma. Bilgisayar oyunları vs.

Ve son olarak fırsat buldukça kitap okuma.

Unutulmamalıdır ki önemli bir zihinsel ve psikolojik sorunu olmayan herkes uygun çalışma alışkanlığını kazandığında istediği başarıyı elde edebilir. Kaygıyı baştan yaşayarak, neler yapılması gerektiğini planlayarak yapmak, sonradan yaşanacak yapamama korkusunu azaltacaktır.