116366923 kişi ziyaret etti 29 Mayıs 2015 Cuma  18:58
Abone Ol | Reklam Ver | Bize Yazın | İletişim
 

16.5.2013

       
Yazdır Gönder
Paylaş    

 

Karabiga termik santral TBMM'ye taşındı

BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Karabiga'da kurulması planlanan termik santrali TBMM'ye taşıdı. Biga’da termik santral yapımıyla birlikte orman alanlarının yok olacağı gibi turizm imkanlarının da yok olacağını belirten Tuncel, Karabiga termik santral ile ilgili TBMM'ye verdiği önergede; “Santralin kurulmasında başlarda karşı duran Karabiga Belediyesi’nin daha sonradan santral yapımına destek vermesi ise işin içerisinde farklı hesapların yapıldığına dair kuşkuları artırmaktadır” dedi.
 

Biga’da termik santral yapımıyla birlikte orman alanlarının yok olacağı gibi turizm imkanlarının da yok olacağını belirten BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Karabiga termik santral ile ilgili TBMM'ye soru önergesi verdi. Önergede yer alan soruların Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını isteyen Tuncel; “2008 yılından bu yana Alarko Holding Çanakkale Karabiga’da bir termik santral kurma işine girmiştir. Şirket tüm hızıyla Biga’da 650 dönüm araz üzerine termik santral kurma çalışmaları devam ederken çevre uzmanlarından ve yerel halktan tepkiler gelmektedr. Küçük bir tatil beldesi olan Biga’da termik santral yapımıyla birlikte orman alanları yok olacağı gibi turizm imkanları da yok olacaktır. Ayrıca uzmanlar termik santrallerin kurulduğu bölgelerde solunum yolu hastalıklarının arttığım, yeni doğan bebekler astımlı olarak dünyaya geldiğine dair uyanlar yapmaktadır. Yanan kömürün artığının doğaya verdiği zarar, insan sağlığına verdiği zarar düşünüldüğünde Karabiga’da termik santral yapımında ısrar edilmesinin bir anlamı kalmamaktadır. Üstelik santralin kurulmasında başlarda karşı duran Karabiga Belediyesi’nin daha sonradan santral yapımına destek vermesi ise işin içerisinde farklı hesaplarm yapıldığına dair kuşkulan artırmaktadır” dedi.
 
 
Termik santral nedeniyle vatandaşların tepkilerini de dile getiren Tuncel; “3 Mayıs 2013 tarihinde Cenal Elektrik AŞ Atık Depolama Tesisi Çevre Etkileşim Değerlendirme (ÇED) halkı bilgilendirme toplantısı Karabiga Belediyesinin salonunda yapılması planlanırken halkın protestolarıyla salona girişe girmelerine izin vermedikleri için toplantı gerçekleşmemiştir. Tesisin çevreye ve yaşam alanlarına vereceği zararlardan dolayı toplantıyı protesto eden yerel halk toplantının yapılacağı salona girişe engel olmuştur. Bunun üzerine Biga Çevre Demeği Başkanı Kamil Aru Jandarma eşliğinde alandan alınarak Karabiga girişine götürülerek Bakanlık temsilcileriyle görüşmüştür ve temsilciler toplantı toplantının gerçekleşmediğine dair tutanak tutacaklarını belirtmişlerdir. Temsilciler yapılmamış toplantıyı tutanaklara “toplantı alanı dışında düzenledikleri tutanakla” yapıldı olarak gösterilmiştir. Biga çevre Demeği ve Karabiga Çevre Platformunun itirazlarım dikkate almayan temsilci heyeti çevre örgütlerinin tutanak örneğini almak yasal hakkımız deyip istemelerine rağmen bir örneğinin kendilerine verilmediğini iddia etmektedirler. Bunun üzerine Karabiga Çevre Platformu itiraz etmiştir ve bu itirazlarım yazılı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletmişlerdir. Toplantı yapılmamasına rağmen tutanaklara yalan beyanda bulunma görevi kötüye kullanma anlamına geldiği için de hukuksal yollara başvurmuşlardır. Daha sonra 9 Mayıs 2013 tarihinde platform üyeleri ve halk; yerel Karabiga Belediyesinin aylık olarak düzenlediği olağan Belediye Meclis toplantısına katılmak istediklerinde ise içeri alınmamışlardır. Platform sözcülerinin ifadelerine göre, kapıda duran görevli toplantıda halka açık karan alınırsa içeri alabileceklerini söyleyerek bekletmiştir. Ancak toplantıya alınmadan toplantı bitmiştir. Belediye Kanunu’nun 20. Maddesine göre halka açık olarak yapılması gereken toplantı (halk önce girer bir meclis üyesi önerge sunar toplantıya gizlilik karan alınması ile ilgili eğer gizlilik karan çıkarsa, halk çıkartılır) bu işlem yapılmadan halka kapatılarak halkın yasal hakkı engellenmiştir. Platform üyeleri ve 25 kişi toplantıya alınmadıklanna dair tutanak tutarak Biga Cumhuriyet Savcılığı’na dilekçe ile şikâyette bulunmuşlardır. 26 Mart 2013 tarihinde Karabiga Belediyesi tarafından “Mal sahibi Alarko Elektrik Üretim AŞ. Yapı müteaaidi Cenal Elektrik Üretim AŞ.” Olan hafriyat mühürlenmiş olmasına rağmen çalışmalarına ara vermediği iddia edilmektedir. Karabiga Çevre Platformu üyelerinden 27 kişi bunu Biga Kaymakamlığa yazılı olarak (Ekinde tarih baskılı fotoğraflar eşliğinde) bildirmiş, jandarmaya sözlü şikayette bulunmuştur. Kaymakamlık verdiği cevapta Biga Jandarma Komutanlığı’nca gerekli tahkikatın yapılarak Biga Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatıldığım, söz konusu dilekçelerin 19. Nisan 2013 tarihinde dosyaya ek olarak gönderildiği belirtilmektedir. Aynca hafriyat çalışmalanm sorgulayan dilekçeye karabiga belediyesi tarafından verilen cevapta hafriyatın durdurulduğu ve yasal sürecin devam ettiği belirtilmektedir” diye konuştu.
 
Önergede yer alan sorular
Tuncel, önergede şu ifadelere yer verdi: “Karabiga Belediyesi 04. 03. 2013 tarihli meclis toplantısında söz konusu termik santral alanım kapsayan nazım imar planlan görüşülmüş 3 çekimser 3 ret 4 evet oyu ile kabul edilmiş, toplantıda usulsüzlük yapıldığı gerekçesi Meclis üyesi Kadir Balkan tarafından savcılığa suç duyurunda bulunulmuştur. Bunun üzerine meclis kararının iptali istenmiştir. 3 Mayıs 2013 tarihinde toplantının yapılmamasına rağmen tutanaklara yapıldı olarak gösterilmesi olayı araştınlmış mıdır? Toplantının yapılmadığına dair o saatte salonun önünde olan şahitlerden bilgi alarak kamu görevlilerinin görevlerini kötüye kullanmalan hakkında bir işlem yapılmış mıdır? 3 Mayıs 2013 tarihindeki ÇED toplantısındaki görevli bakanlık temsilcileri toplantı alanı dışında açık alanda düzenledikleri toplantının yapıldığına dair resmi bir evrakın bu şekilde düzenlenmesi doğru mudur? Belediyeler Kanununda açıkça belirtilmesine rağmen Belediye Meclisi toplantısının halka kapalı yapıldığı iddiası araştınlmış mıdır? Platformca görüntülenen çalışmalar aralıksız gece vardiyası dahil devam etmektedir. Gerekli yasal işlemlerin durumu ve hafriyat işlemlerinin mühürlü olmasına ve şikâyette bulunulmasına rağmen neden durdurulmamıştır? İlgili şirket tarafından sosyal sorumluluk projesi adı altında belediyeye bağış yapılan kamyon kepçe ve silindir gibi araçların meclis karan ile kabul edilmesi ne anlama gelmektedir? Israrla belediye meclisinin ve belediye başkanının nazım imar planlannı geçirmek için toplantı düzenlemelerinin nedenini araştırdınız mı? Şirket yetkililerin meclis üyelerine yönelik ikna toplantılan, Almanya örnek santral gezisi düzenlemelerine rağmen belediye meclis toplantılanm usulsüz şekilde halka kapatmalannı konusunda bir bilginiz var mı? Bu konuda bir araştırmanız var mı? İptal edilmesine rağmen 2013/6 sayılı karann geçerli olduğu kabul edilerek 19.4.2013 tarihinde belediye encümenince 2013/16 sayı ile Cenal elektrik üretim Aş.’ye ait parsellerin ifraz ve cins değişikliği onaylanma sebebini ve yasal olup olmadığını araştırdınız mı? Karabiga Belediye encümenince alman kararın tabu müdürlüğüne gönderilmesinin sebeplerinin ve yasal olup olmadığım konusunda bir bilginiz var mı? Yok saydıklan karan 09.05.2013 tarihinde tekrar belediye meclis gündemine taşıyarak görüşmelerinin gerekçeleri nedir? Aynı parsel hakkında Bursa kültür ve tabiat varlıklanm Bölge koruma kurulunun almış olduğu 1. derecede sit alanı karan değişmeden Çanakkale kültür ve tabiat varlıklanm koruma bölge kurulu 2. Derecede sit alanından bahsedebilir mi? Bu bölgede antik kent içinde imar alanına 150 m mesafede yapılması planlanan termik santral için arkeolojik zemin araştırması 18.06.2012 ve 29.06.2012 tarihleri arasındaki süre yeterli süre midir?”

 

 

Köşe Yazıları
Şov yaparak milletvekili olmak
Sermet Atadinç
‘ÇARE’ SİZSİNİZ…
Turgut Çamer
Emek ve yaşam testi
Telat Koç
“Merçerez”
Gemici
Siyasette rakamlar
Naci Sapan
Çanakkale çocuğu öttürür…
Cemal Oral
Demirören’in marifetleri
Cahit Göveren
ÇANAKKALE YÖRESİNDE YAŞANMIŞ EFSANE AŞKLAR
Ceren İlyasoğlu
MÜREKKEBİ SADECE YALAMIŞLAR!...
Ensar İlyasoğlu
PARA ÜRKEKTİR
Ruşen Fuat
Üniversitenin ilacı düşünce özgürlüğü
Türker Savaş
ORYANTİRİNG
Ercan Karaman
7 HAZİRAN SEÇİMLERİNİN MUHTEMEL SONUÇLARI
Hasan Küçükoba
On Numara
Konuk Yazar
YAŞAMIN KOÇLUĞU OLUR MU?
Hakan Şahintürk
 
 

 

 

 

                                                                                                                © 1998 - 2011 Çanakkale Olay Gazetesi
                                                                                                                              Tüm hakları saklıdır.

1723