İletişim

07.08.2019         

İmtiyaz Sahibi
Aynur GANİLER
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Seçkin SAĞLAM
Tasarımcı - Grafiker
Yusuf SONKURT
Yazar
Atilla AKIN
Yönetim Yeri
İsmetpaşa Mah. Demircioğlu Cad. No:103 ÇANAKKALE
Tel: 0286 212 9191 Fax: 0286 217 1199
Dağıtım
Turkuvaz dağıtım A.Ş.
Barbaros Mah. Gazi Sok. No:12/1 ÇANAKKALE
Büro Tlf: 0286 213 0117


© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER