Eğitim İş'ten "Ortaöğretim Yönetmeliği" tepkisi

14.11.2017         

Eğitim İş Çanakkale Şube Yönetim Kurulu, Ortaokulların yeni yönetmeliğini eleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Yönetmeliğinde pek çok hukuka aykırı düzenlemeler olduğuna yer verilen açıklamada İmam Hatiplerin cazibesinin arttırılmak istendiği de belirtildi.

 Eğitim İş Yönetim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Yönetmeliğinde pek çok hukuksuz düzenleme olduğu gerekçesi ile açıklama yayınlandı. Yeni yönetmeliğin İmam Hatiplerin cazibesinin arttırılmak amacı ile getirildiği ifade edilen açıklamada; “Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde pek çok hukuka aykırı düzenlemeler yerini almıştır. Yönetmelikte, güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı projesi uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerine yer verilmiştir. Oysaki fen ya da sosyal bilimler ya da sanat programı uygulayan Anadolu İmam Hatip Lisesi gibi okul türleri bulunmamakla birlikte, tür olarak ayrılan bu okulların bir başka tür okul programı uygulaması mevzuata göre olanaklı değildir. İmam hatiplerin cazibesinin arttırılması amacıyla getirilen bu düzenleme açıkça hukuka aykırıdır” denildi. 


“Yönetmelikte özel öğretmenler nöbetten muaf tutulmuştur”
Düzenlemede, özel eğitim sınıflarında görev yapan özel eğitim öğretmenleri nöbet görevinden muaf tutulması söz konusu olduğu belirtilen açıklamada; “Özel eğitim öğretmeleri işlerinin doğası gereği aslında fiilen nöbet görevini yerine getirmelerine rağmen bu hükmün bulunması nedeniyle toplu sözleşmede öngörülen nöbet ücretinden faydalanamamaları söz konusu olabilecektir. Bu suretle de hakkaniyete aykırı şekilde kanuna karşı hile anlamına gelecek bu yöntemle mali hakların kullanılamaz hale getirilmek istendiği açıktır. Bir başka düzenleme olarak ‘Nöbetçi öğretmen çeşitli nedenlerden dolayı öğretmeni bulunmayan sınıfın düzenini ve öğrencilerinin etüt çalışması yapmalarını sağlar’ hükmü yer almıştır. Ancak, özellikle nöbetçi öğretmenin öğrencilere etüt çalışması yaptırmasına ilişkin düzenleme muğlâk ve amacı yerine getirmekten uzak olup öğretmen bakımından angarya ya dönüşebilecek niteliktedir. Etüt çalışması ile kastedilen ders saati boyunca öğrencilerin başında duracak mıdır? Çalışmaları hangi disiplinde gerçekleştirecektir? Örneğin nöbetçi öğretmen matematik öğretmeni ise din kültürü dersinde nasıl bir etüt çalışması yaptıracaktır? Ya da nöbetçi öğretmenin aynı gün ayrıca kendi ders saati varsa öğretmeni olmadığı için boş olan dersin öğrencilerine nasıl etüt çalışması yaptıracak, boş olan sınıftaki meselelere nasıl müdahale edebilecektir. Dahası aynı saatte kendi dersinde olan öğretmen nöbetçi öğretmen olması nedeni ile boş dersi olan sınıfta yaşanan olumsuz durumlardan sorumlu tutulacak mıdır? Bu yönlerden bakıldığından düzenleme belirsiz, sorumluluk esaslarına aykırı ve öğretmen bakımından angaryaya dönüşebilecek niteliktedir. Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevi pansiyonun bağlı bulunduğu okulda görev yapan kadrolu öğretmenler tarafından yürütüleceği yönündeki hüküm de öğretmenlere angaryaya dönüşebilecek bir düzenlemedir” denildi. 
 
“Genel Merkez yönetmeliğin ilgili maddelerine dava açtı”
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine Genel Merkezce dava açıldığı belirtilen açıklamada son olarak;  “Sendikamızca açılan davada Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Alan-Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge Danıştay 2’inci Dairesinin kararı ile yürütmesi durdurulmuştu. Bu halde anılan yönerge kapsamında yapılan görevlendirmelerin de hukuka aykırılığı mahkeme kararı ile tescil edilmiştir. Bakanlığın, mahkeme kararı doğrultusunda iptal edilen düzenleme kapsamında yapmış olduğu şeflik görevlendirmelerini iptal ederek, şeflik görevlendirmelerine ilişkin kariyer ve liyakati sağlayacak somut kriterler öngördüğü bir yönetmelik düzenlemesi tesisi, bu kapsamda da buna uygun görevlendirmeler gerçekleştirmesi gerekmesine rağmen mahkeme kararına açıkça aykırı dava konusu bu düzenleme ile hukuka aykırı şekilde şefliklerin görevlerinin devam ettirilmesini öngörmüştür. İşaret edilen hukuka aykırılığı ortada olan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine Genel Merkezimizce dava açılmıştır” denildi.
(Atilla Akın)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER