Özacar, doğalgaz için çalışmalara başlıyor

08.11.2017         

Gelibolu Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 2018 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda 55 milyon lira olarak kabul edildi. Meclis, Aksa Doğal Gaz A.Ş. ile çalışmaların yürütülmesi için Başkan Özacar'a da yetki verdi.

 Gelibolu Belediye Meclisi, Kasım ayı olağan toplantısını ikinci oturumla gerçekleşti. Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda Ekim ayı meclis toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen 2018-2019-2020 mali yılları çoklu bütçe tasarısı karara bağlandı. 2018 mali yılı tahmini bütçesi, komisyon raporu doğrultusunda üyelerin oy birliğiyle 55 milyon lira olarak kabul edildi. Plan Bütçe Komisyonu 2019 yılının ön görülen tahmini gelir bütçesini 57 milyon 750 bin lira, 2020 yılını da 60 milyon 637 bin 500 lira olarak belirledi. Diğer yandan Gelibolu Belediyesi’nin 2018 yılı için öngörülen 55 milyon liralık tahmini gider toplam bütçesinin 11 milyon 149 bin TL’si personel giderleri, 2 milyon 228 bin TL’si Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek devlet pirimi giderleri, 28 milyon 647 bin TL’si mal ve hizmet alım giderleri, 2 milyon 152 bin TL’si faiz giderleri, 1 milyon 162 bin TL’si cari transferler, 7 milyon 319 bin TL’si sermaye giderleri, 293 bin TL’si sermaye transferleri, 350 bin TL’si borçlanma, 1 milyon 700 bin TL’si de yedek ödenek olarak belirlendi.

 
“Doğalgaz için görüşmelere başlanacak”
Toplantıda, aynı zamanda gündeme alınan Kaz Dağı ve Madra Dağı Belediyeler Birliği’ne üyelik konusu görüşülmek üzere komisyona havale edildi.  Doğal gaz komisyonuna yaptığı çalışmalar için teşekkür eden Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Aksa Doğal Gaz A.Ş. ile zaman kaybetmeden görüşmelere başlanacağını, protokol koşullarının çevre yerleşim alanları ile eşdeğer olması noktasında taleplerini ileteceklerini dile getirdi. 
(Şenol Güven)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER