Sosyal Medyanın Sivil Toplum Hareketlerine Etkileri

13.12.2020         Sosyal medya ile bireyler düşünce ve görüşlerini rahat ve kolay bir biçimde aktarmaktır. Bireyler, geleneksel medyaya göre etkileşim içerisindedir. Paylaşımlara hızlı dönütler alınabilmektedir. Geri besleme kavramı hızlı bir şekilde oluşmaktadır. Alıcı ve verici aynı ortamda yer almaktadır. Böylelikle, kişi pasif konumdan aktif bir konuma gelmiş olmaktadır.
 
Bireyler, bilgi ve verilere sosyal medya sayesinde daha kolay ulaşabilmektedir. Sosyal ağlar sayesinde kişiler istedikleri düşünce, görüş ve yorumlarını aktarabilmektedirler. Bunu fotoğraf, video, ses, yaz vb. yollarla yapmaktadırlar. Bu dosyalar diğer kullanıcılar ile rahatça paylaşılabilmektedir. Sosyal medya, bireyleri ve toplumları etkisi altına alabilmektedir. Geniş kitlelere hızlıca ulaşabilmektedir. Bu özelliği sayesinde kısa sürede, bir düşünce ya da paylaşım bireylere ulaşmış olmaktadır. Böylelikle, geniş kitleleri etkisi haline alabilmektedir. Sivil toplum hareketlerini oluşmasında en büyük etkilerinden biriside geniş kitleleri etkisi altına almasıdır. Bir sivil toplum hareketinin oluşmasında sosyal medyanın sağladığı özelliklerden biriside bireylerin kimliklerini açıklamak zorunda olmadıklarıdır. Bundan dolayı, düşünce ve görüşlerini daha rahat bir biçimde ortaya koymaktadırlar. Böylelikle, toplumsal harekete katılabilmektedirler. Bazı durumlarda olumsuz içerikli olan yorum ve düşünceler buradan dile getirilebilmektedir. Arap Baharı bu şekilde meydana gelmiş ve Tunus`ta başlamıştır. Sosyal medyadaki, kimlik gizleme ile daha çok yankı bulur bir nitelikle oluşmuştur. Arap baharı aynı zamanda Arap uyanışı olarak da adlandırılmaktadır. Bahreyn, Cezayir, Yemen, Ürdün vb. yerlerde daha katı bir şekilde hissedilmiştir. 21. Yüzyılda ortaya çıkmakla birlikte Arap coğrafyasında oluşan halk hareketlerine verilen bir isim olarak nitelendirilmektedir. Gündem, sosyal ağlar aracılığıyla oluşturulmaktadır. Arap Baharı da çeşitli sosyal paylaşım ağlarıyla yazılan basına yansımayan fotoğraf, metin, video vb. birçok veriyle gündeme gelmiştir. Bunlar, sosyal ağla hızlıca dünya geneline yayılmış bulunmaktadır. Böylelikle, kitle iletişim araçları tarafından sansür edilen veriler sosyal medyada yer almış bulunmaktadır. Arap halkının çekmekte olduğu toplumsal sorun ve sıkıntıları gözler önüne sermiştir. Toplum ve siyasetin yeniden şekil alarak dönüşümüne zemin hazırlamış olmaktadır. Arap liderlerinin devrilmesinde sosyal medyanın etkisi çok büyüktür. Bu etki mitingler, gösteriler, çatışmalar şeklinde yer almaktadır. Sosyal paylaşım ağlarında oluşturulan ve paylaşılan içerikler tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Bundan dolayı, Dünyada ki gündemin oluşmasında sosyal medya ağlarının rolü çok büyüktür. Karşıt (muhalif) gruplar, basın organıyla görüşlerini aktaramadıkları için sosyal medya aracılığı ile rahat bir şekilde aktarmışlardır. Kimliklerini rahat bir şekilde saklayabildikleri için düşüncelerini iktidar baskısı olmadan göstermişlerdir. Böylelikle, sivil toplum hareketlerinde sosyal medyanın etkisinin çok büyük olduğu açıkça görülmektedir. Sivil Toplumsal Hareketin oluşmasında Twitter önemli bir sosyal medya olarak yer almaktadır. Buradan, bireyler harekete destek vermektedir. Bunu yaparken aslında çokta bir emek sarf etmiyor olmaları kişiler açısından artı bir yöndür. Sosyal medya üzerinden destek vermeselerdi belki de real yaşamda miting vb. şekilde destek vermeleri gerekmekteydi. Bu durumda bireylerde daha çok emek harcanmasını gerektirirdi. Ayrıca, Arap Baharında geleneksel medya da yaşanan sansür ve baskıdan dolayı sosyal medyada yayılmıştır.
 
 Sosyal medyanın, politik faydalarına bakıldığında; iletişimi arttırarak organize olmayı kolay hale getirmektedir. Gelişmeleri ve olayları anlık takip etme ve etkileşimde bulunma imkanı vermiş bulunmaktadır. Oluşturulan bu faydalar, politik alanda özgürlük talebinin artmasını güçlendirmiştir. Ek olarak sivil örgütlenmeyi arttırarak, politik katılımın güçlenmesine neden olmuştur. Moldova`daki Twitter Devrimi`nin ilk gününde protestocular meclis binasını ele geçirmiştir ve ortalama 200 kişi göz altına alınmıştır. Protestoda yer alan gençlerin sosyal medya üzerinden örgütlendiği ortaya çıkmıştır. Bunlar; Facebook, Twitter gibi sosyal iletişim ağlarıdır. Moldova`da devlet basın üzerinde sansür yapmaktaydı. Ancak, internet ortamında sansür yapamadığı için sivil toplum hareketi oradan örgütlenerek ortaya çıkmıştır. Demokrasi yanlısı Hyde-Park grubunun liderlerinden olan Oleg Brega, "Gösteriler öncesinde Twitter üzerinden herkese mesajlar yolladık. Ancak gösterilere 15 bin kişinin katılmasını beklemiyorduk. En fazla ortalama bin kişi gelir diye düşünmüştük" diye belirtmektedir (www.ntv.com.tr). Sivil Toplum Hareketlerinden biriside kadına yönelik şiddete karşı oluşturulanlardır. Kadının cinsiyet eşitsizliği, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarını kamuoyu üzerinde görünür kılma mücadelesinde sosyal medyanın önemli bir görevi yer almaktadır. Seslerini duyuramayan kitleler, sosyal medya aracılığı ile seslerini duyurma fırsatı elde etmişlerdir. Sosyal medyayı etkin biçimde kullanan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu bulunmaktadır. Bu platform 2010 yılında sosyal medya üzerinden örgütlenmiştir. Ayrıca, günümüzde ise 65.000 takipçiye ulaşmıştır. Yeni medya ortamları sayesinde kadınlar, azınlıklar, çevreciler gibi egemen medyada seslerini duyuramayan kitleler geniş kitlelere seslerini duyurabilme imkanı elde etmiş bulunmaktadır.

1923
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER