havadurum

T.C. GÖKÇEADA SULH HUKUK MAHKEMESİ

3377

T.C.
GÖKÇEADA
SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYI : 2018/3 Esas 04/01/2024
DAVACILAR : Peter James Hatzı
Theope Rammos
DAVALI : Urania Soter
İLAN
Davacı tarafından aleyhinize açılan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Dava Dilekçesi; Davalılar ve davacının murisleri Araniya Kiryakidi 11/02/1973 tarihinde vefat etmiştir. Davacılar ve davalı murise ait Çanakkale ili, Gökçeada ilçesi, Bademli Köyü 132 ada 2 parsel sayılı taşınmaza elbirliğiyle maliktirler. Ancak bu durum davacıların taşınmaz üzerindeki tasarruf haklarını engellemektedir.
Çanakkale ili Gökçeada ilçesi Bademli Köyü 132 ada 2 parsel sayılı taşınmazda bulunan elbirliği ile mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesine karar verilmesini dava ve talep etmiştir.
Davalı Sultana Hatzi ve James Hatzı kızı Urania Soter, 08/07/1952 Virginia doğumlu, mernis adresinin bulunmadığı, kolluk tarafından yapılan araştırmada U.S.A ülkesinde yaşadığı, konsolosluğa yazılan yurt dışı tebligatının davalıya tebliğ edilemediği belirtildiğinden davalıya tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, duruşma günü 26/03/2024 günü saat 14:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.


#ilan.gov.tr
İlan Bitiş Tarihi : 01.05.2024
Basın No : ILN02012026