'Kademeli normalleşme' kararları açıklandı

02.03.2021         

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen, kademeli normalleşme kararlarını açıkladı. Kararlar kapsamında 81 il, düşük riskli "mavi", orta riskli "sarı", yüksek riski "turuncu" ve çok yüksek riskli "kırmızı" olarak renklere ayrıldı. Çanakkale yüksek riskli olarak turuncu renkte sınıflandırıldı. Çanakkale Valiliği, İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından kabul edilen kararları kamuoyu ile paylaştı. Kademeli Normalleşme kararları ile uygulanacak tedbir ve yöntemler r düğün ve nikah merasimleri, kamu mesai saatleri, yüzyüze eğitim, kafe açılış ve kapanış saatleri, haftasonu sokağa çıkma yasağı düzenlemesi, STK ve meslek gruplarının kongrelerine kadar birçok konuyu içeriyor...

Beştepe`de gerçekleştirilen kabine toplantısı kararların sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Halı sahalar, restoranlar, kafeler, mekanlar, okullar ve pek çok işletmeyi yakından ilgilendiren kararlar kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamalar ile netlik kazandı. Kararlar kapsamında 81 il, düşük riskli "mavi", orta riskli "sarı", yüksek riski "turuncu" ve çok yüksek riskli "kırmızı" olarak renklere ayrıldı. Çanakkale yüksek riskli olarak turuncu renkte sınıflandırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz hafta Çanakkale`de 100 binlik vaka oranları 43 seviyesinde iken; bu hafta vaka oranları yüksek bir artışla 81 seviyesini geçti.
 
Çanakkale Valiliği, il bazında alınan kararları kamuoyu ile paylaştı. Yüksek risk grubunda yer alan Çanakkale`de, kademeli normalleşme kapsamında dün kafe, çay ocağı ve lokantalar kepenk açmaya başladı. 
 
Kararları Valilik açıkladı
Çanakkale Valiliği tarafından alınan kararlar birçok esnafı, öğrencileri ve vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "1. Sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı İçişleri Bakanlığı`nın Genelgesi ve 01.12.2020 tarih ve 12 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile belirlenen `Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde` yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelge ve Kararlarla yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine, Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında; Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında İlimizde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına, Hafta sonlarında ise; Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla, Cumartesi 21.00`den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00`de bitecek şekilde uygulanmasına, Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmamasına.
 
2. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmasına, Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının -öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına.
 
3. Belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısının tespit edilmesine, Yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gelal şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet vermesine, Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki mesafe kuralları ile % 50 kapasite oranına göre her bir yemeiçme yeri için Ek`te örneği verilen oturma düzeni planının hazırlanmasına ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilmesine, HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edilmemesine, Yeme-içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masakoltuk bulundurulmamasına.
 
4.Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerin yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmasına.
 
5.Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 m² alan ayırmak, katılımcı sayısı 50`yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılmasına.
 
6. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri; kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300`ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılmasına.
 
7. Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinliğin Valiliğe (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum/kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesine.
 
8. Benzer şekilde nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden Valiliğe e-Devlet kapısından, İçişleri Bakanlığı ebaşvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesine 
 
9. Salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması için temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasına Bu bağlamda; uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, basın-yayın organlarıyla ve mutad ilan vasıtalarıyla ilan edilmesine, hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi." denildi.
 
Yüzyüze eğitim başlıyor
İl genelinde 02 Mart 2021 tarihinden itibaren; okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki gün, 8`inci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanmasına, özel gereksinimli öğrenciler için ise hizmet veren özel eğitim okullarında ve sınıflarıda tam zamanlı olarak yüzyüze eğitime başlanmasına karar verildi. Ayrıca liselerde, sınavların 8 Mart Pazartesi gününden itibaren yüzyüze gerçekleştirilmesine, yüzyüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilmesine, yüzyüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine karar verildi.
Kamu mesai saatleri değişti
02 Mart 2021 tarihi itibariyle, kamu kurum ve kuruluşlarının normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmaların başlamasına karar verildi. Çanakkale Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonun da bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığı`nın belirlediği kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılmasına, Bu kapsamda İlimizde; kurumların kendi mevzuatlarında belirtilen çalışma saatlerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 02.03.2021 tarihinden itibaren 09:00-12:30/13:30-18:00 saatleri arasında uygulanmasına, yöneticiler tarafından gereken önlemlerin alınması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine oy birliği ile karar verildi" denildi.
(Atakan Alkış)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER