"Meclis iradesini manipüle etmekten bir sakınca görmemiştir"

15.07.2021         

Çanakkale İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Av. Güneş Pehlivan tarafından İl Genel Meclisinin Temmuz ayı son birleşimi ve gelişen sürece ilişkin basın açıklaması gerçekleştirildi. Pehlivan yaptığı açıklamada, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder'in meclisteki tutumuna yönelik eleştirilerde bulundu.

Çanakkale İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Av. Güneş Pehlivan, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder`in meclisteki tutumuna yönelik basın açıklaması gerçekleştirdi. Önder`in meclis iradesini manipüle ettiğini belirten Pehlivan, açıklamasında şunları söyledi; "Çanakkale İl Genel Meclisi`nin Temmuz ayının 5. Birleşim toplantısının başlama saatinden 2 saat önce ilan edilen gündem ile, Meclis Başkanı içinde Bayramiç Çaldağ köyünde yapılması planlanan RES projesi de dahil olmak üzere bazı imar dosyalarını komisyon çalışma ve raporları tamamlanmaksızın, doğrudan gündeme alma yetkisini kullanarak gündeme almış, Cumhuriyet Halk Partisi grubu da bu işleyişin bir parçası olmamak adına doğrudan gündeme alınmış maddelerin hiçbirine katılmamıştır. Bundan sonra da böyle bir işleyişin parçası olmayacağımızı mecliste ifade etmiş bulunmaktayız."
 
"Meclis iradesini manipüle etmekten bir sakınca görmemiştir"
"Söz konusu meclis toplantısı başından sonuna kadar mevzuat ihlalleriyle doludur. Meclis başkanı seçilmekteki maharetleri kamuoyunun malumu olan yeni meclis başkanı, meclisi yönetememektedir. Kanundaki yetkilerini kullandığını iddia eden meclis başkanı, bu yetkileri yalnızca meclis teamüllerini kendi keyfiyeti doğrultusunda çiğnerken kanuna başvurmaktadır. Aynı kanun gündemin en az 3 gün önce üyelere bildirilip halka açık bir şekilde ilan olunmasını öngörmekteyken, toplantıdan yalnızca iki saat önce gündem ilan etmiştir. Gündemin 5. maddesinin alt başlığı olan 9. komisyon raporu oylanırken divan katibinin salondan ayrılmış olduğu halde bunu görmezden gelerek oylamaya devam eden ve oylama sonucunu bir üyenin yokluğunda tutanaklara oybirliği ile geçiren meclis başkanı, gündemin devam eden maddelerindeki bir imar dosyasının komisyon raporu oylamasında; oylama sonucunu itirazlar üzerine 3 kez saymış olmasına rağmen; ısrarla sonucu değiştirerek ilan etmiş, daha sonradan video görüntüleriyle de tespit olunduğu üzere meclis çoğunluğu tarafından evet oyu verilen dosyanın reddi yönünde karar ilan ederek meclis iradesini manipüle etmekten bir sakınca görmemiştir. Bununla birlikte, mevzuat gereği İl Genel Meclis toplantıları 5 günü aşamayacağından, meclis başkanının toplantının 5. birleşimini 9 Temmuz Cuma günü tamamlayarak bitirmesi gerekirken 2. oturumu CHP Grubu olarak yine katılmadığımız, takip eden 10 Temmuz Cumartesi gününde düzenlemiştir."
 
"Güldürmeyiniz bizi"
"Göreve gelir gelmez, bugüne dek Çanakkale`de hangi siyasi partiye mensup olursa olsun meclis başkanlığı yapmış hiçbir meclis başkanının uygulamadığı şekilde gündem dışı konuşma haklarını sınırlamak, Cumhuriyet Halk Partisiyle mutabakatta bulunmaksızın gündem ilan etmek, gündemleri toplantı saatine kısa bir süre ilan etmek, meclis toplantılarının 5 günlük yasal süresini aşmak gibi yöntemlerle meclisin işleyişini, uyum ve dayanışmasını tek taraflı olarak sürekli bozma çabasında olan Meclis Başkanı üstüne üstlük Ulupınar köyündeki imar plan teklifi incelenirken komisyonun sahada incelemeye gitmediğini iddia ederek cevap verirsek "istifa edeceğini" söylemiştir. Çanakkale kamuoyuna sesleniyorum. İnanmayınız. Dünya üzerinde yazılmış her ahlak kuralını ve değerler sistemini yıkmak pahasına kendisini meclis başkanı seçtirmiş bir kişi toplumda yanlış kanaat oluşturmaya çabalayıp, çıkarımının yanlışlığının ortaya çıkmasıyla mı istifa edecek? Güldürmeyiniz bizi."
 
"Meclis başkanı işleyişten bu denli habersizdir"
"Bu soru CHP Grup Başkanvekiline değil, komisyona sorulacak bir sorudur. İmar ve Bayındırlık Komisyonu 4 CHP`li, 3 AKP`li üyeden oluşan bir komisyondur. Meclis başkanı işleyişten bu denli habersizdir. Söz konusu imar plan teklifi komisyona sevk edildikten sonra, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkan Yardımcısının da hissesi bulunan bir araziyi konu alması sebebiyle, herhangi bir iddiayı bertaraf etmek için o dosyanın sahadaki incelenmesinde komisyonun 7 üyesinin de bulunmasını sağlamak için çalışan biziz. Salt bu sebeple, sahadaki çalışmaya katılımı kolaylaştırmak adına bu dosyanın sahadaki incelemesine meclis toplantılarının devam ettiği hafta gidilmiştir. Saha incelemelerinde tüm komisyon üyelerinin bulunma zorunluluğu yoktur. Tek üyeyle bile inceleme yapılabilir. Özellikle meclis toplantısı yapılmayan haftalarda yapılan saha çalışmalarında komisyon üyelerimizin bulundukları ilçelerden yol-mesafe durumu söz konusu olduğundan komisyon çalışması tüm üyelerin katılımı ile yapılması mümkün olmamaktadır. Bu sebepten tüm üyelerin halihazırda meclis toplantısına geleceği için katılımın tam ve eksiksiz olmasını kolaylaştırmak adına meclis toplantılarının devam ettiği hafta bu dosya üzerinde saha incelemesine gidilmiştir. Komisyonun 7 üyesi de bu arazinin incelenmesine katılmıştır. Bunu AKP`li komisyon üyeleri de doğrulayacağı gibi, İl Özel İdaremiz Yol Müdürlüğünde araç görevlendirme yazısı bulunmaktadır. Komisyon raporu tüm komisyon üyelerinin oybirliği ile alınmış olup, meclis çoğunluk iradesiyle de dosya geçmiştir. Askı süresinde hem bu dosyaya hem de Ayvacık`ta geçen 5 farklı imar dosyasına itirazlar söz konusu olmuştur. Bu itirazlar değerlendirilirken hiçbir itiraz farklı veya özel olarak ele alınmamış, 6 itirazın 6`sı da birlikte değerlendirilmiş, itirazda bulunan kurumların temsilcileri ile komisyonumuz bir toplantı gerçekleştirerek kendilerinin görüş ve yorumları alınmıştır. Komisyon kendi içinde yaptığı değerlendirmede bu toplam 6 dosyadaki itirazları da yeterli bulmadığı, itirazın reddi yönünde komisyon raporları düzenleneceği konusunda karara varmıştır."
 
"Meclis başkanının özel işlerini yerine getirdiği doğru mudur?"
"Kendisine bir başka sorumuz daha olacak. Kendisinin evcil köpeğini, İl Özel İdaresinin halihazırda personeli olan makam şoförü günde iki kez tuvalet için dışarıya çıkarıp iş tanımıyla uygun olmayan meclis başkanının özel işlerini yerine getirdiği doğru mudur? Mevzuat, yetki ve namus kelimelerini ağzına alırken öncelikle bu sorunun cevabını vermesini umuyoruz. Kendisine en azından 40 yıl içinde bulunarak `gözlem yapma imkanına` sahip olduğu Cumhuriyet Halk Partisiyle ilgili bir hususu ayrıca hatırlatmak isteriz. En kıdemli AKP`liye karşı mücadeleden 20 yıldır geri durmayan bizler, en kıdemsiz AKP`li ile mücadele etmekten geri duracak değiliz."
(Atakan Alkış)
© 1998 - 2015 Çanakkale Olay
TÜm hakları saklıdır.


E-mail adresiniz ile abone olun

POPÜLER ETİKETLER