havadurum

Çanakkale'de TKDK IPARD III bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Çanakkale İl Koordinatörlüğü işbirliğinde IPARD III Dönemi 2. Başvuru Çağrı İlanı  Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

1256

ÇTSO’da gerçekleştirilen toplantıda Çanakkale Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, TKDK Çanakkale İl Koordinatörü Hasan İskender, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri; Okay Işık ile Kubilay Cengiz Urlu, 18 No’lu Komite Üyesi Metin Kenar, Genel Sekreter Sema Sandal, Çanakkale Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sevcan Elver ile katılımcılar hazır bulundu.

TKDK Çanakkale İl Koordinatörü Hasan İskender bir sunum yaptı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Çanakkale İl Koordinatörü Hasan İskender, “Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, İşlenmesi ve Pazarlanması, Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması, Zanaatkarlık ve Yöresel Ürün İşletmeleri, Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri, Kültür Balıkçılığı, Makine Parkları ve Yenilenebilir Enerji Tesisleri” konu başlıkları ile sunumunu gerçekleştirdi.

“Destek ve hibe programları, yerel girişimcilerimiz için büyük fırsat”

Toplantı hakkında bilgi veren Genel Sekreter Sema Sandal; “Çanakkale, tarım ve kırsal kalkınma alanında büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek, hem ekonomik kalkınmamıza hem de yerel halkımızın refahına önemli katkılar sağlayacaktır. TKDK'nın sunduğu destek ve hibe programları, yerel girişimcilerimiz için büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, bölgemizdeki tarım ve kırsal kalkınma projelerini hayata geçirebiliriz.” dedi.

TKDK IPARD III Dönemi 2. Başvuru Çağrı İlanı Bilgilendirme Toplantısı toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

(ERHAN TAYLAN)
Paylaş