havadurum

Dardanos Tümülüsü turizme kazandırılacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesi'nde yer alan tarihi Dardanos Tümülüsü, incelendi. Dardanos Tümülüsü'nün turizme kazandırılması hedefleniyor.

1788

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesi içinde yer alan “Dardanos Tümülüsü” saha incelemeleri gerçekleştirildi. İncelemelere ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dinçay Köksal, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Araştırma Görevlisi Merve Temiz Topsakal ile Yapı İşleri Şube Müdürü Seda Ertuğrul katıldı.

Dardanos Tümülüsü için saha planlaması yapıldı

Dardanos Tümülüsü’nün amacına uygun olarak korunması ve turizme yönelik arkeolojik bir destinasyon oluşturulması kapsamında uzman görüş ve öneriler alınarak, Tümülüs ve çevresinin düzenlenmesi için sahada planlamalar yapıldı.

Aktif olarak turizme kazandırılması hedefleniyor

Projenin hayata geçirilmesiyle Dardanos Tümülüsü’nün tarihi ve arkeolojik öneminin vurgulanması, kültürel değerlerin korunması ve aktif olarak turizme kazandırılması hedefleniyor.

(DAMLA YELTEKİN)
Paylaş