havadurum

Su Verimliliği için Çağrı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın liderliğinde başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında, çim alanların yerine kuraklığa dayanıklı bitkilerin tercih edilmesiyle su tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

1551

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, peyzaj düzenlemelerinde suyun etkin kullanımı giderek daha fazla önem kazanıyor. Kuraklıkla mücadelede su tasarrufunun sağlanması için çim alanların yerine kuraklığa dayanıklı bitkilerin tercih edilmesi, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaklaşımı temsil ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu konuda atılması gereken adımlara dikkat çekiyor. Çim alanların tamamının veya bir kısmının kurakçıl peyzaja dönüştürülmesiyle su verimliliğinde %80'e varan artış sağlanabileceğini belirtiyor. Bu yaklaşımın, sadece su tasarrufu sağlamakla kalmayıp aynı zamanda bakım ve enerji maliyetlerini de önemli ölçüde azaltacağına dikkat çekiyor.

Su Tasarrufunda Öncü Adım

Bakanlık olarak suyun her anlamda verimli kullanılması ve israfının önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Yumaklı, şu bilgileri aktardı: “31 Ocak 2023 tarihinde Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve Bakanlığımız koordinasyonunda başlatılan 'Su Verimliliği Seferberliği' ile kaynaklarımızın sürdürülebilirliğinin sağlanması ve verimli kullanımı için ülke ölçeğinde büyük bir dönüşüm hayata geçirildi. Seferberlik kapsamında, değişen iklime uyum sağlanması, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetiminin gerçekleştirilmesi hedeflenerek hazırlanan Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033) Sayın Cumhurbaşkanımızın genelgesiyle yürürlüğe girmişti. Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüzün bu genelgeye dayanarak hazırladığı Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları Rehber Dokümanı internet sitemizde yayımlandı. Ayrıca rehberimizi 81 ilimizin valilikleri ve belediye başkanlıkları ile tüm bakanlıklarımız ve Türkiye Otelciler Birliği ile paylaştık. Kurakçıl peyzaj, kurak iklime sahip ve su kaynaklarının sınırlı olduğu alanlarda 'estetik peyzaj' kaygısı gütmeden 'klasik peyzaj' düzenlemelerinden vazgeçilerek suyun akılcı kullanılması anlamına gelir. Bu bağlamda, tüm paydaşlarımızın peyzaj uygulamalarımızda rehberimizde dikkat çektiğimiz hususları dikkate alarak gerekli hassasiyeti göstereceklerini ümit ediyoruz."​