havadurum

Resmi Gazete'de Bugün Neler Var? 11 Haziran 2024

Resmi Gazete'de Neler Var? Kısa Çalışma, Nükleer Güvenlik ve Anayasa Mahkemesi Kararları!

541

Resmi Gazete'nin 11 Haziran 2024 tarihli sayısında, iş dünyası ve nükleer enerji sektörünü yakından ilgilendiren önemli gelişmeler yer alıyor. Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin yeni yönetmelik ile işverenlere zor zamanlarda esneklik sağlanırken, nükleer tesislerin ve nükleer maddelerin emniyetine ilişkin yönetmelikte yapılan değişikliklerle nükleer güvenlik standartları da güçlendiriliyor.

Yürütme ve İdare Bölümü Yönetmelikleri:

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik: Bu yönetmelik, kısa çalışma uygulamasının usul ve esaslarını düzenlemektedir. Kısa çalışma, ekonomik kriz, doğal afet veya öngörülemeyen olaylar nedeniyle işverenin işyerini geçici olarak kısmen veya tamamen kapatması veya faaliyetini önemli ölçüde azaltması durumunda uygulanmaktadır. Yönetmelikte, kısa çalışma başvurusu, kısa çalışma süresi, kısa çalışma ödeneği ve diğer hususlarla ilgili bilgiler yer almaktadır.

  • Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik: Bu yönetmelik, nükleer tesislerin ve nükleer maddelerin emniyetini sağlamaya yönelik usul ve esasları düzenlemektedir. Yönetmelikte, nükleer tesislerin tasarımı, inşası, işletmesi ve kapatılmasıyla ilgili emniyet kriterleri, nükleer maddelerin taşınması ve depolanmasıyla ilgili emniyet tedbirleri ve nükleer kazalara karşı korunma tedbirleri yer almaktadır.
  • Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik: Bu yönetmelik, nükleer tesislerin ve nükleer maddelerin fiziksel korunmasını güçlendirmeye yönelik değişiklikler yapmaktadır. Değişikliklerle, nükleer tesislerin ve nükleer maddelerin yetkisiz erişime, sabotaja ve terörist saldırılara karşı korunması için alınacak tedbirler güçlendirilmektedir.

Yargı Bölümü Anayasa Mahkemesi Kararları:

  • Anayasa Mahkemesinin 28/3/2024 Tarihli ve 2019/655 Başvuru Numaralı Kararı
  • Anayasa Mahkemesinin 13/2/2024 Tarihli ve 2021/40471 Başvuru Numaralı Kararı
  • Anayasa Mahkemesinin 6/3/2024 Tarihli ve 2021/26923 Başvuru Numaralı Kararı
  • Anayasa Mahkemesinin 6/3/2024 Tarihli ve 2022/41426 Başvuru Numaralı Kararı

İlân Bölümü:

  • a - Yargı İlânları: Bu bölümde, mahkemeler tarafından verilen ilanlar yer almaktadır.
  • b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları: Bu bölümde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan artırma, eksiltme ve ihale ilanları yer almaktadır.
  • c - Çeşitli İlânlar: Bu bölümde, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilen diğer ilanlar yer almaktadır.

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri: Bu bölümde, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen güncel döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri yer almaktadır.

(YUNUS ERZİNCANLI)
Paylaş