havadurum

Türk Kamu-Sen “Tasarruftan önce adalet sağlanmalıdır”

Türkiye Kamu-Sen geçtiğimiz günlerde açıklanan “Kamuda Tasarruf Paketi” hakkında basın açıklaması gerçekleştirdi.

796

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı kamuda tasarruf paketine karşı tepkiler devam ediyor. Kamuda Tasarruf Paketi’nin açıklanmasının ardından kamu sendikaları, 81 ilde eş zamanlı olarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Düzenlenen basın açıklamasında, Türkiye Kamu Sen Çanakkale İl Temsilcisi İlker Kurt “Bilinmelidir ki, Türkiye Kamu-Sen olarak tek bir kamu çalışanımızın dahi kazanılmış hakkının elinden alınmasına müsaade etmeyecek, haklarımızın korunması için her türlü mücadeleyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Maaşlar enflasyon karşısında eriyor”

Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi ve Türk Büro Sen Şube Başkanı İlker Kurt, Türk-Kamu Sen Çanakkale İl Binası önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında, uygulanan ekonomideki olumsuzlukların çalışanların haklarından kısarak düzeltme yolunda kurgulandığını vurgulayarak “Enflasyon yüksek seyrini koruyor. Kamu çalışanlarının ve memur emeklilerinin alım gücü her geçen gün düşüyor. Maaşlar enflasyon karşısında eriyor. Bizler, emekliler başta olmak üzere çalışanlarımızın ekonomik durumlarını iyileştirecek, beklentilerini karşılayacak, verilen sözlerin tutulduğu düzenlemeler bekliyoruz. Ama uygulama, ekonomideki olumsuzlukları çalışanların haklarından kısarak düzeltmek yolunda kurgulanıyor” sözlerine yer verdi.

“Olumsuz sonuçlar doğuracağı inancındayız”

Kamu kaynaklarının tasarruf kullanılmasına destek verdiklerini ancak çalışanların haklarının kısıtlanmasına karşı olduklarını dile getiren Başkan Kurt “Geçtiğimiz günlerde kamuda tasarrufu amaçlayan bir genelge yayınlandı. Kamu kaynaklarının etkili ve verimli bir biçimde kullanılmasının ve israftan kaçınılmasının yalnızca belli dönemler için değil her zaman uyulması gereken bir kural olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede kamu kaynaklarının tasarruflu kullanılmasına bizler de destek veriyoruz. Ancak tasarruf tedbiri adı altında çalışanlarımızın kazanılmış haklarının kısıtlanmasına, toplu sözleşme hükümlerinin yok sayılmasına karşıyız. Kamu çalışanlarının haklarına yönelik düzenlemelerin kamu bütçesine katkı yapmayacağı aksine olumsuz sonuçlar doğuracağı inancındayız” cümlelerini kullandı.

“Ekonomik olarak hiçbir katkısı olmadığı açıktır”

Kamuda Tasarruf Paketi’nde yer alan servis hizmetlerinin kaldırılmasının ekonomik ve hukuki açıdan sorunlu bir uygulama olduğunu dile getiren Başkan Kurt “Özellikle kamuda servis hizmetlerinin kaldırılması hem ekonomik hem de hukuki boyutları bakımından sorunlu bir uygulama olacaktır. Servis hizmeti lüks değildir. Bir ihtiyaçtan doğmuştur. Ulaşımı zor olan kurumlara erişimi kolaylaştırmak, verimliliği ve etkinliği artırmak ve ulaşım giderlerinden tasarruf etmek amacıyla getirilmiş bir uygulamadır. Servis hizmetlerini kaldırdığınızda, bu hizmetten faydalananlara toplu taşım kartı verilecektir. Bunun bir maliyeti vardır. Bazı kamu çalışanlarımız özel araçlarını kullanmayı tercih edecektir. Bu durumda hem ulaşım masrafları devam edecek hem özel araçlar nedeniyle şehrin trafiğine olumsuz etkisi olacak hem de büyük oranda dışa bağımlı olduğumuz akaryakıt tüketimi artacaktır. Bu uygulamanın ekonomik olarak hiçbir katkısı olmayacağı açıktır” diye konuştu.

“Alınan kararlar kanun hükmündedir”

Alınan kararların kanun hükmünde olduğunu ve genelge ile kaldırılmasının hukuki olmadığının altını çizen Başkan Kurt “Bunun yanında servis hizmetlerine ve toplu taşım kartlarına ilişkin olarak toplu sözleşme ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları bulunmaktadır. Bu kararlar, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın uygulanırlar. Dolayısıyla kanun hükmündedirler. Kanun hükmündeki bir uygulamanın normlar hiyerarşisinde daha aşağıda bulunan genelge ile kaldırılması hukuki değildir. Kaldı ki, toplu sözleşme ile karar altına alınmış bir konunun, tek taraflı olarak idari bir kararla iptal edilmesi toplu sözleşmenin özerkliğine de aykırıdır. O halde bütün toplu sözleşme hükümlerini iptal etmek mümkün hale gelecek, toplu sözleşmelerin hiçbir geçerliliği kalmayacaktır” dedi.

“Türk adaleti en hakkaniyetli kararı verecektir”

Sendikacılığın geleceğini korumak için yargıya başvurduklarını söyleyen Kurt, “Kamu çalışanlarımızın kazanılmış hakkı olan servis hizmetlerinin kaldırılmasının önüne geçmek, sendikacılığın geleceğini korumak ve toplu sözleşmenin hukuki gücünün korunmasını sağlamak adına, bu hükmün iptal edilmesi için geçtiğimiz gün yargıya başvurduk. İnşallah yüce Türk adaleti, en hakkaniyetli kararı verecek ve on binlerce kamu çalışanımızın mağdur edilmesini, hukuka uygun olmayan düzenlemelerle hakların geriletilmesini önleyecektir” sözlerini kullandı.

“Yargı yoluna başvuracağız”

Kamu görevlilerinin haklarından giyim yardımının kısıtlanması ve fazla mesaiye sınır getirilmesinin doğru uygulamalar olmadığının altını çizen Başkan Kurt “Kamu görevlilerimizin kazanılmış hakları olan giyim yardımının kısıtlanması, fazla mesailere sınır getirilmesi gibi uygulamalar da doğru olmamıştır. Bundan sonra da uygulama aşamasına geçildiğinde yine tasarruf genelgesinde yer alan lojman kiraları, giyim yardımlarının kısıtlanması, kamuda en önemli konulardan bir tanesi olan hizmet araçları alımının durdurulması gibi konularda da yargı yoluna başvuracağız” diye konuştu.

“Çalışanlarımız ülke geneline homojen bir biçimde dağılmış değildir”

Yetersiz kadrolar nedeniyle kamu çalışanlarının ağır bir iş yükü altında ezildiklerini söyleyen Kurt “Kamuda çalışan sayısı OECD ortalamasının oldukça gerisinde bulunuyor. OECD verilerine göre bir kamu çalışanı Avusturya’da ortalama 18, Kanada’da ve Fransa’da 12, Finlandiya’da 9, Almanya’da 18, Hollanda’da 19, ABD’de 13 kişiye hizmet verirken yaklaşık 85 milyon nüfusu olan Türkiye’de 3 milyon 849 bin 203 kadrolu ve sözleşmeli kamu çalışanı bulunmakta ve 1 kamu çalışanına 22 kişi düşmektedir. Üstelik bu çalışanlarımız ülke geneline homojen bir biçimde dağılmış da değildir. Bu nedenle birçok ilde ve kurumda insanüstü bir gayretle hizmet üretmeye çalışanlarımız, yetersiz kadrolar nedeniyle ağır bir iş yükü altında adeta ezilmektedir” dedi.

“Emeklilik bir kabusa dönüşmüştür”

Emekli maaşlarının düşmesiyle, kamu çalışanlarının 65 yaşına kadar çalışmaya devam ettiklerinin ve bunun da emekliliğin bir kabusa dönüştüğünü dile getiren Başkan Kurt “Buna ek olarak emekli maaşlarının da görev aylığının yarısına düşmüş olması nedeniyle tüm çalışanlarımız 65 yaşına kadar görevde kalmayı tercih etmeye başlamış, emeklilik adeta bir kabusa dönüşmüş durumdadır. Birçok kurumda, özellikle kiraların yüksek olduğu illerde boş kalan kadrolar nedeniyle hizmetler aksamaktadır. Durum böyleyken kamuya personel alımını emekli olan kamu çalışanı sayısıyla sınırlamak, kamu hizmetlerinin kalitesinden, etkinliğinden ve verimliliğinden vazgeçmek demektir. Bu durumda hastaneler doktorsuz, hemşiresiz, okullar öğretmensiz, postaneler dağıtıcısız, kurumlarımız memursuz mu kalacaktır?” cümlelerine yer verdi.

“Kamu çalışanlarının hakları üzerinden tasarruf sağlama ihtimali bulunmamaktadır”

Kamuda tasarruf sağlamaktan daha önce, adaletin sağlanması gerektiğini söyleyen Kurt “Türkiye Kamu-Sen olarak kamuda daha etkili ve verimli hizmet üretmenin yolunun hakkaniyet ve adaletten geçtiğine inanıyoruz. Kamu çalışanlarının hakları üzerinden tasarruf sağlama imkân ve ihtimali bulunmamaktadır. Tasarruftan önce adalet sağlanmalıdır. Külfeti kamu çalışanına ödetmeden önce nimetten de çalışanlarımıza pay verilmelidir. Yemediği yemeğin faturasını ödemek ne derece hakkaniyetlidir?” dedi.

“Memurlara verilen sözler hayata geçirilmelidir”

Kamu çalışanlarının ve emeklilerin Kamuda Tasarruf Paketi’ne dayanacak gücü olmadığını dile getiren Başkan Kurt “Bu nedenle milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklentilerinin karşılanmasını verilen sözlerin hayata geçirilmesini istiyoruz. Kamu çalışanlarının ve emeklilerimizin sorunu çok, tasarruf tedbirlerine dayanacak gücü yoktur. Bu ekonomik şartlar karşısında tasarruf değil bir an önce ek tedbirler alınarak memurlar ve emekliler rahatlatılmalıdır” diye konuştu.

“Memur emekli maaşlarında 12 bin TL tutarındaki ilave ek ödeme maaşlara yansıtılmalıdır”

Emekli maaşlarının iyileştirilmesinin önemine vurgu yapan Kurt “Özellikle hayatın gerçekleriyle uyuşmayan, çalışma hayatıyla ilişiği kalmayan memur emekli maaşlarının iyileştirilmesini, 12 bin TL tutarındaki ilave ek ödemenin emekli maaşlarına da yansıtılmasını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da taahhüdü olan birinci dereceye gelen tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi için gerekli çalışmanın bir an önce yapılmasını, Cumhurbaşkanımızın sözünün daha fazla sürüncemede bırakılmamasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Taleplerini dile getirdiler

Düzenlenen basın açıklamasında Türk Kamu-Sen olarak taleplerini dile getiren Başkan Kurt “Anayasa Mahkemesince haksız bir kararla iptal edilen toplu sözleşme ikramiyesinin, sendika üyesi kamu çalışanlarına tekrar ödenerek ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesini, 2 milyon kamu çalışanının elinden alınan aylık 345 TL ödemenin iadesini istiyoruz. Vergi dilimlerindeki adaletsizliğin giderilmesini ve çalışanlarımızın gelir vergisi oranlarının yüzde 15’e sabitlenmesini bekliyoruz. Yardımcı hizmetler sınıfındaki personelin genel idare hizmetleri sınıfına alınarak, bu sorunun bütünüyle gündemden çıkarılmasını istiyoruz. Hem ilk atamalarda hem de görevde yükselme sınavlarında mülakatın kaldırılmasını, atama, görevde yükselme ve unvan değişikliklerinde adalet, hakkaniyet ve liyakate göre hareket edilmesini bekliyoruz. Türkiye Kamu-Sen olarak yargıya taşıdığımız tasarruf genelgesinin hukuka uygun olmayan maddelerinin mahkemelerimizce iptal edileceğine ve adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz” sözlerine yer verdi.

“Azdan tasarruf olmaz”

Tasarrufu kabul ettiklerini ancak emeğin hakkından tasarruf olmayacağını, kamu çalışanlarının haklarını aramaya devam edeceklerini söyleyen Kurt “Tasarrufa varız. İsraftan tasarruf olur; lüksten tasarruf olur; fazladan tasarruf olur ama azdan tasarruf olmaz; ihtiyaçtan tasarruf olmaz; emeğin hakkından tasarruf olmaz; alın terinin karşılığından tasarruf olmaz. Bilinmelidir ki, Türkiye Kamu-Sen olarak tek bir kamu çalışanımızın dahi kazanılmış hakkının elinden alınmasına müsaade etmeyecek, haklarımızın korunması için her türlü mücadeleyi yapacağız” dedi.

(ESRA GÜLLER)
Paylaş