DOLAR 31.1516 %0.17
EURO 33.8424 %0.09
G.ALTIN 2039.9202 %0.40
BITCOIN 56980.8402 %4.63
ETHERIUM 3262.367 %2.42
havadurum

Müstehcenlik Nedir, Müstehcenlik Suçu Nedir? TCK 226’ya Göre Cezaları Nelerdir?

Müstehcenlik ve müstehcenlik suçu nedir? Müstehcenlik suçu nasıl işlenir? Müstehcenlik suçunun türleri ve cezaları nelerdir? Müstehcenlik suçunun unsurları ve şartları nelerdir? Bu soruların cevaplarını arayanlar için, müstehcenlik ve müstehcenlik suçu hakkında detaylı bir araştırma yaptık. Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçu, genel ahlaka karşı suçlar bölümünde yer alır. Müstehcenlik suçu, farklı türleri ve cezaları ile haberimizde.

858

Müstehcenlik, toplumun utanma ve edep duygusunu inciten, şehvet duygusunu uyandıran açık saçık ve yakışıksız durum, görüntü veya içerik olarak tanımlanabilir. Müstehcenlik suçu ise, müstehcen ürünlerin alenileştirilmesi, satılması, kiraya verilmesi, reklamının yapılması, şiddet içeren veya doğal olmayan yollardan cinsel ilişkiyi içeren materyallerin üretilmesi, satılması, bulundurulması, depolanması, kullanıma sunulması gibi seçimlik hareketlerle genel ahlaka karşı işlenen bir suçtur. Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçu, farklı türleri ve cezaları ile haberimizde.

Müstehcenlik Nedir?

Müstehcenlik, genel olarak toplumun utanma ve edep duygusunu inciten, şehvet duygusunu uyandıran açık saçık ve yakışıksız durum, görüntü veya içerik olarak tanımlanabilir. Müstehcenlik kelimesi, iğrenç veya iğrenç bir şey olarak tanımlanan Latince müstehcen kelimesinden gelir. Müstehcenlik, kişiden kişiye, toplumdan topluma, kültürden kültüre, zamandan zamana değişen veya farklı anlamlar yüklenen bir kavramdır. Bu nedenle, müstehcenliğin tanımı ve sınırları net değildir. Yargıtay uygulamasına göre, müstehcenlik olgusunun tespitinde, toplumun belli bir kesiminde kabul edilen değer yargıları değil, toplumun genelinin ve demokratik toplum düzenine ilişkin davranış kurallarının esas alınması gerekir. Buna göre, suça konu ürünün toplumun ortak edep ve ahlak temizliğine yönelik açık bir saldırı niteliğinde olup olmadığı, özellikle çocukların bu davranışın zararlı etkilerinden korunması gerekip gerekmediği tespit edilip objektif olarak müstehcen olup olmadığı belirlenmelidir. Örneğin, pornografik ürünlerin meydanlarda sergilenmesinin müstehcenlik suçu oluşturduğunda tereddüt yoksa da erotizm veya cinsellik konusunun hangi noktadan sonra müstehcenlik teşkil ettiği yargı kararlarında tartışmaya neden olmaktadır.

Müstehcenlik Suçu Nedir?

Müstehcenlik suçu, müstehcen ürünlerin alenileştirilmesi, satılması, kiraya verilmesi, reklamının yapılması, şiddet içeren veya doğal olmayan yollardan cinsel ilişkiyi içeren materyallerin üretilmesi, satılması, bulundurulması, depolanması, kullanıma sunulması gibi seçimlik hareketlerle genel ahlaka karşı işlenen bir suçtur. Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçu, iki kategori halinde ele alınır: Genel olarak yetişkinlere ve topluma karşı müstehcenlik suçu, Çocuklara karşı müstehcenlik suçu. Genel müstehcenlik suçu, çok sayıda seçimlik hareketle işlenebilen bir suçtur. Şu seçimlik hareketler genel müstehcenlik suçuna vücut verir:

Müstehcen Ürünleri Alenileştirme

Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri alenen gösterme, görülebilecek şekilde sergileme, okuma, okutma, söyleme, söyletme müstehcenlik suçunu oluşturur. Buna göre, örneğin, müstehcen içerikli bir kitabı bir topluluk önünde okumak, pornografik veya bedenin cinsel obje haline getirildiği resimleri sergilemek müstehcenlik suçu oluşturur.

Müstehcen Ürünleri Satma, Kiraya Verme, Reklamını Yapma

Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz etmek, bu ürünleri sair mal ve hizmet satışları yanında veya bedelsiz olarak vermek ya da dağıtmak, bu ürünlerin reklamını yapmak müstehcenlik suçunu oluşturur. Buna göre, örneğin, müstehcen içerikli bir filmi internet üzerinden satmak, müstehcen içerikli bir dergiyi gazete bayiinde teşhir etmek, müstehcen içerikli bir oyunu ücretsiz olarak dağıtmak, müstehcen içerikli bir ürünün reklamını yapmak müstehcenlik suçu oluşturur.

Müstehcen Ürünleri Basın Yayın Yoluyla Yayınlama

Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın yayın yolunu kullanarak yayınlamak, yayınlanmasına aracılık etmek müstehcenlik suçunu oluşturur. Buna göre, örneğin, müstehcen içerikli bir filmi televizyonda yayınlamak, müstehcen içerikli bir yazıyı gazetede basmak, müstehcen içerikli bir ses kaydını radyoda çalmak, müstehcen içerikli bir ürünün internet sitesini kurmak müstehcenlik suçu oluşturur.

Çocuklara Karşı Müstehcenlik Suçu

Çocuklara karşı müstehcenlik suçu ise, genel müstehcenlik suçuna göre daha ağır yaptırım gerektiren bir suçtur. Şu seçimlik hareketler çocuklara karşı müstehcenlik suçuna vücut verir:

Çocuklara Müstehcen Ürünleri Vermek, Göstermek, Okutmak

Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya söz içeren ürünleri vermek ya da içeriğine vakıf olunabilecek şekilde göstermek, okutmak, söyletmek müstehcenlik suçunu oluşturur. Buna göre, örneğin, bir çocuğa müstehcen içerikli bir kitap vermek, bir çocuğa müstehcen içerikli bir film izletmek, bir çocuğa müstehcen içerikli bir yazı okutmak, bir çocuğa müstehcen içerikli bir söz söyletmek müstehcenlik suçu oluşturur.

Çocuklara Müstehcen Ürünleri Satma, Kiraya Verme, Reklamını Yapma

Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya söz içeren ürünleri içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz etmek, bu ürünleri sair mal ve hizmet satışları yanında veya bedelsiz olarak vermek ya da dağıtmak, bu ürünlerin reklamını yapmak müstehcenlik suçunu oluşturur. Buna göre, örneğin, bir çocuğa müstehcen içerikli bir filmi internet üzerinden satmak, bir çocuğa müstehcen içerikli bir dergiyi gazete bayiinde teşhir etmek, bir çocuğa müstehcen içerikli bir oyunu ücretsiz olarak dağıtmak, bir çocuğa müstehcen içerikli bir ürünün reklamını yapmak müstehcenlik suçu oluşturur.

Çocuklara Müstehcen Ürünleri Basın Yayın Yoluyla Yayınlama

Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya söz içeren ürünleri basın yayın yolunu kullanarak yayınlamak, yayınlanmasına aracılık etmek müstehcenlik suçunu oluşturur. Buna göre, örneğin, bir çocuğa müstehcen içerikli bir filmi televizyonda yayınlamak, bir çocuğa müstehcen içerikli bir yazıyı gazetede basmak, bir çocuğa müstehcen içerikli bir ses kaydını radyoda çalmak, bir çocuğa müstehcen içerikli bir ürünün internet sitesini kurmak müstehcenlik suçu oluşturur.

Müstehcenlik Suçunun Cezaları Nelerdir?

Müstehcenlik suçunun cezaları, suçun türüne, işleniş şekline, mağdurun durumuna, failin konumuna göre değişiklik gösterir. Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde belirtilen cezalar şu şekildedir:

  • Genel müstehcenlik suçu için, seçimlik hareketlerden biriyle suç işleyen kişiye, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir. Suçun basın yayın yoluyla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Suçun işlenmesinde kullanılan ürünler, araçlar ve diğer malvarlığı değerleri de müsadere edilir.
  • Çocuklara karşı müstehcenlik suçu için, seçimlik hareketlerden biriyle suç işleyen kişiye, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Suçun basın yayın yoluyla işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Suçun işlenmesinde kullanılan ürünler, araçlar ve diğer malvarlığı değerleri de müsadere edilir. Ayrıca, suçun işlenmesinde kullanılan basın yayın organının faaliyeti bir aydan altı aya kadar durdurulabilir. Suçun işlenmesinde kullanılan internet sitesi ise kapatılabilir.

Müstehcenlik ve müstehcenlik suçu hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Müstehcenlik, toplumun ar ve haya duygularına aykırı olan cinsel içerikli materyalleri ifade eder. Müstehcenlik suçu ise, bu materyalleri çeşitli yollarla yayma, ticaretini yapma, kullanma veya başkalarına sunma gibi eylemlerle işlenen bir suçtur. Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlenen müstehcenlik suçu, genel ahlaka karşı suçlar bölümünde yer alır. (Saim Tunçman)

Paylaş