havadurum
Esra Güller

esragullerx@gmail.com

Edebiyat neydi, neye dönüştü?

Sahi sanat ne içindi? Toplum için mi, sanat için mi? Günümüzdeki kitaplara baktığımızda ikisini de görmüyoruz ne yazık ki. Sanat, para içindir!

1989

İnsanlık; oluştuğu andan beri temel amacı kalıcı olarak bir şey oluşturmak oluşturduğu her ne ise bunu gelecek nesillere aktarmak istemiştir. Mağara duvarlarına çizilen resimleri şuan hâlâ inceliyorsak bu istedikleri amaca ulaştıklarını gösterir. Gerek resim gerek yazı insanların bu amaçlarına hizmet edebilen en büyük unsurlardan biridir. Sümerlilerin yazıyı insanlığa armağan etmeleri bu amaç için bir devrim niteliği taşır.

Zamanla insanların yazma amacı elbette değişmiştir. Hatta bu Türk Edebiyatında bize sunulan “Sanat, toplum içindir.” ve “Sanat, sanat içindir.” ifadelerini içeren iki farklı düşünceyi bize sunmuştur. Yazarlar kendi düşüncelerine uyan eserleri bize sunmuş, bu şekilde bir fikre, bir düşünceye sahip olmamızı sağlamış hatta fikirlerimizi savunmamız gerektiğini bize aşılanmış, toplumdaki sorunları ortaya çıkarmış bunları eserlerinde işlemiş ve bunların farkında olmamızı sağlamıştır.

Yazılan eserlerin insanlara etkisi büyüktür. Hatta 1774 yılında yazılan Genç Werther'in Acıları kitabı basıldığı zaman gençleri intihara sürüklediği için yasaklanmış, basımı durdurulmuştur. Sadece bu ifade ile kitapların insanlar üzerinde yapıcı veya yıkıcı bir etki yaptığını görebiliriz.

Günümüzde basılan eserler ne yazık ki bu etkiden uzaktır. Kitapların amacı bilgi vermekten çıkmış, para kazanmak için bir yola dönmüştür. Yazmak için yazılmış, topluma bunlar sunulmuştur. Örneğin bir şarkıcının kitap çıkarması ve bu kitapların sırf ünlü olduğu için satılması ne derece doğrudur? İnsanlar bu kitapları ne haz almak ne de düşüncelerini etkisi olması için alır.

Yazarın amacı da bununla eşdeğerdir, yalnızca para kazanmak.