havadurum

Emekliler - Emekliler Meclisi

23628
 
Gencer Sonkurt

Çok değerli emekli dostlar, biliyorum sıkıntılarımız var. Geçim sıkıntısı, moral bozukluğu, yaşam kalitesinin düşüklüğü hepimizi fazlasıyla etkilemiş durumda. Evrensel yaşamda örgütlenmenin önemi oldukça artmıştır. Sendikalaşma problemleri birçok araçları kullanarak (reklam, basın, çevre) hakların aranması ve sağlıklı yaşam tarzının sağlanması amaçlanmalıdır. 
 
Emekli dostlarım,
Eşit hizmette, eşit ücret; adil olunmalı. Ulaşımda, sağlıkta, enerjide ve bir çok yaşam alanlarında emeklilere indirim sağlanmalıdır. Örneğin tren, uçak, otobüs, sağlık, enerji yani yaşam standartlarımızı koruyabileceğimiz bir çok alanda emeklilere kolaylık ve indirimler sağlanmalı. Emekliler bu haklı taleplerini; her ortamda yasal ve hukuksal ölçülerde aramalı ve bu hususta birlikte hareket edilmelidir. 
Hak her şeyden önce gelir. Bu nedenle birlik ve beraberliğimizi sağlamalı, yatay bir şekilde örgütlenme girişimlerinde faaliyete geçen; Emekliler Meclisi`nin çalışmalarına katkıda bulunmak üzere üye olunmalı, emek vermeli, çalışmalara katılmalıyız. Sendikal faaliyetler için 25 bin üyeyi sağlamalı, sonrada sendikalaşmanın önünü açıp, parlamenter sistemi bu yönde bilgilendirerek yasallık kazandırmak için TBMM`nin de; gerekli iktidar, gerekse muhalefetin harekete geçmesi sağlanmalıdır. 
Yatay örgütlenmenin Ankara ve 81 ilde faaliyetlerine mevcut sendikalarla da temaslarla daha da verimli hale gelmesini sağlamalıyız. Yatay örgütlenmenin; herkesin aynı ve eşit hakka sahip olduğunu, hiyerarşik yapısının olmadığını, delege sisteminin olmadığı, yönetimlerinin 2 yıl için seçilip 10 yıl bir daha seçilemeyeceğini, her üyenin görüş beyan etme hakkının bir örgütlenme biçimine katkıda bulunacağı yapıya kavuşturulmalı.
 
Bugün yaşadığımız durumdan çıkış yolumuzu bu tarzda sağlayabileceğiz.
Örgütlü toplum birleşerek güçlenmeli ve haklı taleplerimizi her ortamda aramalı, bulunduğumuz ortamı iyileştirmeye çalışmalıyız. İl, ilçe, mahallelerde örgütlenmeyi; Emekliler Meclis`i ve yürütme olarak en kısa zamanda Türkiye sathına yaymalıyız.
Emekliler Meclisi ve yürütme de olan tüm arkadaşlarıma, gösterdikleri ilgi ve çalışmalarından dolayı çok çok teşekkür ederim. 
Yaşasın örgütlü emekliler ve Emekliler Meclisi
 *** 
 
Biz; 
Bir sevda için, 
Birlikteyiz. 
Yolumuz sevgi
Talebimiz;
İnsanca yaşamak.
Bu
Haklı davamız,
Örgütlü toplum.
Birlikte,
Güçlü olmak.
Direnerek kazanmak.
Biliyoruz,
Yolumuz uzun,
Zorluklar var.
Ama
Yılmayacağız,
Birlikte direnecek,
Birlikte haykıracağız.
Biz;
Emeklileriz.
Haklı davamızda,
Hakkımızı arayacağız.
Adil ücret, 
ve 
Hakça bölüşüm...
Tarafsız yönetim,
Emeğin hakkı,
Asıl davamız.
Örgütlü;
Toplum olmak,
Evrensel talebimiz.
Yaşasın;
Emekliler
Ve 
Emekliler Meclisi Davamız...